Laatste update: 24 juni 2013

Registratie prostituees

Minister Opstelten (VVD) zinspeelt op het laten vallen van de registratieplicht voor prostituees. Hij doet dit door in een brief aan te bieden het registratie-onderdeel apart te willen behandelen. In de Eerste Kamer zijn veel aarzelingen over de registratieplicht. Door dit onderdeel uit het wetsvoorstel te halen, kan het vergunningenstelsel snel worden ingevoerd. Over dat deel is vrijwel de gehele Kamer het eens.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, bood Opstelten al aan de vergewisplicht voor klanten van prostituees te laten vallen. Hiervoor wordt het wetsvoorstel op dit moment al aangepast. Als de Eerste Kamer de motie aanneemt om ook de registratieplicht er uit te halen, zal het wetsvoorstel ook hierop worden aangepast. Alleen het vergunningenstelsel blijft dan over.

Bezinning
Na 7 maanden van 'bezinning' heeft op 28 mei de Eerste Kamer opnieuw over het wetsvoorstel regulering prostitutie (PDF) gedebatteerd. Het wetsvoorstel moet misstanden in de sexbranche tegen gaan. Het bestaat uit drie delen: een vergunningsplicht voor sexbedrijven (bordelen), een verplichting voor prostituees zich te laten registreren bij de gemeente als prostituee, en een verplichting voor klanten deze registratie op te vragen en te controleren voordat ze van haar diensten gebruik maken (vergewisplicht).

Veel fracties in de Eerste Kamer hebben ernstige bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees. Zo vragen zij zich af of het wel helpt in de strijd tegen mensenhandel en of er geen averechts effect optreedt en prostitutie juist meer in de illegaliteit verdwijnt. Ook is er angst dat na verloop van tijd het centrale register voor andere doeleinden gebruikt gaat worden en dat gegevens uit het register op andere plekken terecht komen. In de database wordt onder andere het BurgerServiceNummer opgenomen, dus koppeling met andere bestanden in de toekomst wordt niet helemaal uitgesloten.

Ook over de vergewisplicht zijn veel twijfels. Een klant moet met een smsje controleren of een prostituee geregistreerd staat anders is hij strafbaar. Maar hij hoeft het controle-smsje niet te bewaren en centraal wordt er ook niets geregistreerd. Partijen vroegen zich af hoe werkbaar dit in de praktijk is. Ook minister Opstelten (VVD) concludeerde dat dit onderdeel niet erg praktisch is en zegde toe dat hij dit onderdeel niet zou invoeren. De Eerste Kamer wil dat de minister het wetsvoorstel hiervoor aanpast (door middel van een novelle).

Tijdens het vorige debat op 30 oktober 2012 bleken er zoveel bedenkingen (PDF) tegen het wetsvoorstel te zijn, dat Opstelten het wetsvoorstel terugtrok voordat het door de Kamer kon worden weggestemd. Op 28 mei hadden de VVD en PvdA hun eerdere bezwaren tegen met name de registratieplicht afgezwakt. De PvdA stelde dat de maatregelen misschien niet effectief waren, maar dat er dan in ieder geval "een signaal" werd afgegeven dat er iets gedaan werd. De PVV en de ChristenUnie zijn redelijk positief. CDA, GroenLinks, D66 en de SP zijn faliekant tegen. Over enkele weken en na ontvangst van schriftelijke toezeggingen van de minister wordt het debat vervolgd.

Het wetsvoorstel is op 29 maart 2011 door de Tweede Kamer aangenomen.

Registratiedrift
Het wetsvoorstel regelt dat een vrouw die als prostituee wil werken, zich moet aanmelden bij een ambtenaar van de gemeente. De ambtenaar registreert haar gegevens (BSN, nummer van paspoort of ID-kaart, telefoonnummer) in het landelijk register van prostituees. Het register zelf dient geen enkel doel anders dan te controleren of een prostituee geregistreerd staat. De registratieplicht is volgens de minister slechts een middel om in contact te komen met de prostituee zodat zij kan worden geïnformeerd over hulpverlening, haar rechten en plichten. Als de ambtenaar gedwongen prostitutie vermoedt, is dat geen reden om inschrijving als prostituee te weigeren. Gegevens uit het landelijke register (database) zijn toegankelijk voor toezichthouders en kunnen ook in politiebestanden terecht komen. Gegevens worden 3 jaar en 3 maanden bewaard. Eerder was voorgesteld de prostituee een pasje, de zogenaamde ‘peespas’, te geven, maar dat onderdeel is vervallen.

Lees ook de brief die we hierover aan de Eerste Kamer schreven.

 

Laatste update: 24.06.2013

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 32211, 12147

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 28.03.2011

Bekeken: 26.257 keer.

Tags: prostitutie, peespas, registratieplicht
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'registratie prostituees'*.

* Stemming in de Tweede Kamer is geweest. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Open brief aan Eerste Kamer over het registreren van prostituees

Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

05-12-18

Tweede Kamer stemt in met uitwisselen betaalgegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee andere bedrijven uw betaalgegevens bij banken mogen opvragen als u daar toestemming voor geeft. Op basis van die gegevens kunnen bedrijven nieuwe financiële diensten ontwikkelen. Critici vrezen dat gegevens te gemakkelijk toegankelijk worden. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.133 seconden