Laatste update: 8 september 2016

Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan verhuurders II

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel (toelichting) van minister Blok (VVD) dat een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk maakt. Op 9 februari 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. De wet is vanaf 1 juli 29016 van kracht (pdf).

De belastingdienst wordt met deze wet verplicht aan verhuurders te melden in welke categorie het inkomen van de huurder valt. Afhankelijk van de inkomenscategorie mag de verhuurder de huur meer of minder verhogen.

De belasting verstrekte deze gegevens al eerder, maar dat was volgens de hoogste bestuursrechter onrechtmatig. Met deze wet wordt het nu wel wettelijk verankerd dat de belastingdienst jaarlijks gegevens over het inkomen van mensen aan verhuurders verstrekt.

Bezwaar Autoriteit Persoonsgegevens

Net als tegen het eerdere wetsvoorstel heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (toen nog College Bescherming Persoonsgegevens geheten) ook tegen dit wetsvoorstel bezwaar en adviseert de minister "dit voorstel niet aldus in te dienen". Volgens de toezichthouder worden de gegevens van de Belastingdienst "voor andere doeleinden [gebruikt] dan voor een juiste en doelmatige uitvoering van de belastingwet". Dit maakt het "extra ingrijpend" voor burgers . Daarbij constateert de AP dat niet is vastgesteld dat een inkomensafhankelijke huurverhoging effectief is tegen scheefwonen. Een onderzoek naar de effectiviteit en eventuele alternatieven maatregelen is nog niet afgerond. Die alternatieven zouden mogelijk effectiever kunnen zijn of een mindere inbreuk op de privacy kunnen maken.

 

Laatste update: 08.09.2016

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 34373

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 09.02.2016

Tags: belastingdienst, inkomensgegevens, huurder, verhuurder, inkomensafhankelijke huurverhoging
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'wet doorstroming huurmarkt 2015'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Belastingdienst verstrekt onterecht inkomensgegevens

De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan hun verhuurders als deze daarom vragen. Zo heeft de Raad van State vandaag geoordeeld in een rechtszaak die door een huurder was aangespannen. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

21-11-17

Eerste Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Eerste Kamer heeft op 21 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. Op 8 november 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Met dit wetsvoorstel (toelichting) wordt het mogelijk voor opsporingsdiensten om met camera's langs de wegen alle langsrijdende auto's te registreren. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.166 seconden