Nieuws over wetsvoorstel

25 juni 2013

Registratieplicht voor prostituees mogelijk van de baan.

Minister Opstelten (VVD) zinspeelt op het laten vallen van de registratieplicht voor prostituees. Hij doet dit door in een brief aan te bieden het registratie-onderdeel apart te willen behandelen. In de Eerste Kamer zijn veel aarzelingen over de registratieplicht. Door dit onderdeel uit het wetsvoorstel te halen, kan het vergunningenstelsel snel worden ingevoerd. Over dat deel is vrijwel de gehele Kamer het eens. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, bood Opstelten al aan de vergewisplicht voor klanten van prostituees te laten vallen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

29 mei 2013

Aanpassing wetsvoorstel: klanten hoeven niet meer te controleren of een prostituee geregistreerd staat.

Na 7 maanden van 'bezinning' heeft op 28 mei de Eerste Kamer opnieuw over het wetsvoorstel regulering prostitutie (PDF) gedebatteerd. Het wetsvoorstel moet misstanden in de sexbranche tegen gaan. Het bestaat uit drie delen: een vergunningsplicht voor sexbedrijven (bordelen), een verplichting voor prostituees zich te laten registreren bij de gemeente als prostituee, en een verplichting voor klanten deze registratie op te vragen en te controleren voordat ze van haar diensten gebruik maken (vergewisplicht). Veel fracties in de Eerste Kamer hebben ernstige bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

23 mei 2013

Wetsvoorstel en onderbouwing aanpak bestrijding misstanden in de prostitutie moet beter.

Geachte Kamerleden, Dinsdag 28 mei vergadert u over de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche". In deze brief wijzen wij u er op, dat er geen onderbouwing is dat dit wetsvoorstel misstanden zal bestrijden (zie A.) en dat de voorgestelde aanpak in dit wetsvoorstel niet goed is uitgewerkt (zie B.).   Inhoudsopgave A. Er is geen enkele onderbouwing of aanwijzing dat een registratieplicht helpt bij het bestrijden van misstanden. 1. Resultaten van de pilot moeten worden afgewacht voordat nieuwe regels in een kwetsbare sector worden ingevoerd. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 oktober 2012

Open brief aan Eerste Kamer over het registreren van prostituees

OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER Geachte Eerste Kamerleden, Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen. Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register. Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

29 oktober 2012

OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER Den Haag, 28 oktober 2012

Geachte Eerste Kamerleden,

Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen. Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register. Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.056 seconden