Laatste update: 22 april 2015

DNA-databank bij AIVD

De AIVD krijgt de bevoegdheid om een DNA-databank aan te leggen. Dat zei minister Plasterk (PvdA) tijdens een Kamerdebat op 22 april 2015. Onder de huidige regels is dat verboden, maar de minister vindt het noodzakelijk in de strijd tegen terrorisme.

De minister wil de wet aanpassen zodat de AIVD in de toekomst altijd DNA-gegevens kan bewaren. Mocht een jihadreiziger zich in Syrië opblazen dan kan volgens de minister eventueel met het DNA worden vastgesteld of het een Nederlandse jihadganger betrof. Zowel PvdA als de VVD steunen de minister bij dit plan. De SP hield zich tijdens het debat op de vlakte. Andere partijen waren niet aanwezig.

Het DNA mag door de AIVD nu alleen gebruikt worden om de identiteit van een persoon vast te stellen. Zodra de identiteit is vastgesteld moet het DNA vernietigd worden. De toezichthouder ontdekte begin 2015 dat de AIVD deze gegevens niet altijd vernietigde en daarmee in feite een (beperkte) DNA-databank bijhield.

De minister komt later bij de aanpassing van de Wet op de inlichtingendiensten met een voorstel met de precieze invulling. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven wat de bewaartermijnen zijn.  

 

Laatste update: 22.04.2015

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -1

Tags: DNA, AIVD, databank
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'dna-databank bij aivd'*.

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Gerelateerd

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Sinds 1 februari 2005 geldt de Wet ‘DNA-onderzoek bij veroordeelden’. Op grond van deze wet moeten mensen (oook jongeren) die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan verplicht celmateriaal afstaan. Lees verder >>>


Wet DNA verwantschapsonderszoek

Met deze wet (PDF) worden minderjarige slachtoffers van misdrijven verplicht DNA af te staan, om daders te kunnen opsporen. Teeven wil deze verplichting omdat hij bang is dat minderjarigen onder druk van bijvoorbeeld familieleden niet durven mee te werken. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

28-11-17

Uitbreiding continue screening door overheid

Per 1 maart 2018 wordt het personenregister in de kinderopvang actief. Met het personenregister wordt het aantal personen dat onder continue screening van de overheid valt, flink uitgebreid. In dit register worden personen geregistreerd die structureel in contact komen met kinderen in de kinderopvang. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.117 seconden