Laatste update: 6 december 2012

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

In oktober 2012 verscheen een evaluatierapport over de inzet van de verwijsindex. In de begeleidende brief wordt gesteld dat het gebruik van de verwijsindex moet worden uitgebreid. Er zouden meer instanties bevoegd moeten zijn om meldingen te doen, het doen van een melding moet worden aangemoedigd en privacybezwaren zouden slechts "koudwatervrees" zijn.

Verwijsindex
De verwijsindex Risicojongeren is bedoeld "om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van jeugdigen die bepaalde risico’s lopen te bevorderen." In deze verwijsindex worden de meldingen van hulpverleners over risicojeugdigen tot 23 jaar geregistreerd. Alle organisaties in de 'jeugdketen' worden op de verwijsindex aangesloten. De verwijsindex bevat zelf geen inhoudelijke informatie, maar houdt alleen het aantal risicomeldingen bij. Bij twee of meer meldingen worden de aanmeldende instanties hierover geïnformeerd, waarna zij zelf passende actie dienen te ondernemen.

Meldcriteria
Een melding gebeurt op basis van 'meldcriteria', die zo'n beetje de hele leefomgeving van de jongeren bestrijken: materiële omstandigheden; gezondheid; opvoeding & gezinsrelaties; onderwijs & werk;  scoiale omgeving buiten het gezin en school. De Raad van State waarschuwt dat omdat er zoveel meldcriteria zijn, het risico dreigt dat een overdaad aan gegevens wordt verzameld met averechtse gevolgen voor bruikbaarheid en doelmatigheid. Voorbeelden van meldcriteria zijn: 'De jeugdigen heeft geen hobby's of interesses' en 'Het gezin/de jeugdige verhuist regelmatig'. Dat er nu al veel onterechte meldingen zijn, constateerde dagblad Trouw. Een gezin kan er aan onderdoor gaan.

Etniciteit
Daarnaast vindt de Raad van State in hetzelfde advies dat de overheid de indruk wekt dat zijn kan voorkomen dat jongeren – álle jongeren – ontsporen. De overheid zal dit niet waar kunnen maken en ze wekt verwachtingen bij de burgers die slechts op teleurstelling kunnen uitlopen. Ook wil het kabinet de etniciteit van jongeren registreren en waar nodig gebruiken. De Raad acht het registreren van etniciteit in de verwijsindex en het gebruikmaken van een dergelijke registratie strijdig met nationale en internationale regelgeving.


 

 

Deze verwijsindex hangt nauw samen met het Electronisch Kind Dossier.

 

Laatste update: 06.12.2012

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 31855

Document stemmingen: HAN8469A62

Datum stemming: 01.07.2009

Bekeken: 22.449 keer.

Tags: risicojongeren, verwijsindex, jeugd, risico
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'verwijsindex risicojongeren (vir)'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Elektronisch Kind Dossier (EKD)

De wet publieke gezondheid regelt oa. het Elektronisch Kind Dossier, tegenwoordig ook bekend als het "digitaal dossier jeugdgezondheidszorg". Lees verder >>>


Elektronisch Leerling Dossier (ELD)

Op 6 maart is het wetsvoorstel dat de eerste stap regelt naar een landelijk uniform elektronisch leerlingdossier (ELD) aangenomen door de Eerste Kamer. Op 13 oktober 2010 was de Tweede Kamer al akkoord gegaan. Lees verder >>>


Evaluatierapport blijkt promotiepraatje voor uitbreiding registratie.

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

31-03-23

Europese toezichthouder kritisch over vingerafdrukken in paspoort

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming (EDPS) is kritisch over het plan van de Europese Commissie om vingerafdrukken en gezichtskenmerken op te nemen in paspoort en identiteitskaart. Ook de Tweede Kamer is kritisch, maar staatssecretaris Knops (CDA) onderneemt geen actie. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.137 seconden