Laatste update: 21 december 2009

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Deze wet vervangt de Wet Persoonsregistraties (WPR) en geeft uitvoering aan richtlijn 95/46/EG (PbEG L 281) van de Europese Unie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name in het kader van de informatiemaatschappij.

De wet vereenvoudigt de administratieve procedures voor de houders van gegevensregistraties en geeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden; ondermeer om op te treden tegen onrechtmatige gegevensverwerking. Een handleiding waar het verwerken van persoonsgegevens aan moet voldoen, vind je hier.

Er zijn later aanvullingen op gemaakt met de wet "Verwerking van persoonsgegevens" (dossier 26.410). Deze aanvullingen zijn op 30 november 2000 zonder stemming aangenomen.

Het CDA zegt in een verklaring voorafgaande aan de stemming, dat ze het eigenlijk niet zo ziet zitten met de wet, omdat het een administratieve belasting en extra kosten met zich mee zal brengen voor bedrijven. Uiteindelijk stemt het CDA wel voor.

De wet is begin 2010 in de tweede kamer geëvalueerd.

 

Laatste update: 21.12.2009

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: 3

Dossier tweede kamer: 25892

Document stemmingen: HAN7041A12

Datum stemming: 23.11.1999

Tags: Wbp
 

 


Index

Stem tegen de sleepwet!

referendum sleepwet Stem op 21 maart tegen de nieuwe sleepwet voor de geheime diensten.

Stemming

Stemming over de wet 'wet bescherming persoonsgegevens'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Deel deze pagina via:

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.121 seconden