Laatste update: 31 juli 2014

Wet justitiële en strafvordelijke gegevens

De Wet justitiële en strafvordelijke gegevens (Wjsg) regelt de omgang met gegevens door politie en justitie. Ook de verklaring omtrent gedrag wordt in deze wet geregeld. De wet is samengesteld in 2004 en nog aangepast in 2010. In 2014 is de wet geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie wil minister Opstelten deze wet samen met de Wet politiegegevens (Wpg) geheel herzien.

Deze wet regelt wie er toegang tot justitiële gegevens heeft. Uiteraard politie, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie voor het voorkomen, opsporen van misdrijven en het vervolgen van personen. Ook geeft het aan wanneer bepaalde gegevens vernietigd moeten worden. Bijvoorbeeld na 5 tot 10 jaar bij overtredingen en 20 tot 80 jaar jaar bij misdrijven. Mensen kunnen op hun verzoek inzage krijgen in wat er van hen is vastgelegd en zij kunnen gegevens laten corrigeren als dat aan de orde is.

 

Laatste update: 31.07.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 33842, 28886

Document stemmingen: HAN7700A02

Datum stemming: 08.06.2004

Tags: justitie
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'wet justitiële en strafvordelijke gegevens'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Wet politiegegevens

De wet politiegegevens (Wpg) wordt geheel gemoderniseerd en samengevoegd met de Wet justitiële en strafvordelijke gegevens (Wjsg). Dat schrijft minister Opstelten (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder >>>


Politie achteloos met privacy

De politie is niet zorgvuldig genoeg met de persoonsgegevens die het tijdens de uitvoering van haar taken verzamelt. Dat blijkt uit een vorig jaar gehouden evaluatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar de Tweede Kamer pas komende week over praat. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

31-08-17

Stevige kritiek anti-terrorismeplan minister Blok

De Raad van State, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben stevige kritiek op het plan van minister Blok (VVD) om terrorismeverdachten langer in voorarrest te houden en bij hen makkelijker DNA af te nemen. De minister heeft op 26 juni 2017 een wetsvoorstel (toelichting) hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.109 seconden