Laatste update: 13 april 2014

Uitbreiding bevoegdheden vreemdelingenwet

Vanaf 1 maart 2014 mogen de vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee zonder toestemming een woning doorzoeken. Dat staat in een nieuwe wet (memorie van toelichting) die op 11 februari door de Eerste Kamer is aangenomen. Staatssecretaris Teeven wil met deze uitbreiding van de bevoegdheden het toezicht op (illegale) vreemdelingen in ons land verbeteren.

Om de identiteit van een (illegale) vreemdeling te controleren, mocht de politie tot 1 maart wel een woning of onderneming binnengaan, maar niet doorzoeken. De politie vond deze bevoegdheid in de praktijk te beperkt. Met deze nieuwe wet mag de politie nu zonder toestemming een woning of onderneming waar een vreemdeling wordt aangetroffen, doorzoeken. De politie hoopt zo documenten te vinden om de identiteit van mensen vast te stellen. Tijdens de doorzoeking mag de politie onder andere ook de kleding doorzoeken, het lichaam onderzoeken en PC's en mobiele telefoons uitlezen. 

Grondrecht
Zowel volgens artikelen 10-12 van de Grondwet als artikel 8 van het EVRM is de onaantastbaarheid van persoonlijke levenssfeer en de woning een fundamenteel recht. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis zonder onnodige controle door de overheid. Alleen als het echt niet anders kan en het een hoger belang dient mag dit grondrecht worden geschonden. Volgens staatssecretaris Teeven is in dit geval de inbreuk gerechtvaardigd vanwege "de openbare orde en daarmee het economische welzijn en het voorkomen van wanordelijkheden en – in voorkomende gevallen – strafbare feiten".

Geen rechterlijke toets
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer hebben de SP en D66 nog geprobeerd om voorwaarden voor het doorzoeken van een woning in de wet vast te leggen. Zo dienden ze een amendement in voor verplichte rechterlijke toestemming en een amendement dat alleen als de vreemdeling in de eigen verblijfplaats wordt aangetroffen, deze mag worden doorzocht. Beide amendementen haalden het niet. Ook het amendement van de SP om beroep aan te kunnen tekenen tegen de huisdoorzoeking werd niet aangenomen. Daarmee is er volgens deze wet geen mogelijkheid een schadevergoeding te claimen als de doorzoeking onrechtmatig zou zijn.

De PVV wilde juist dat de bevoegdheid nog verder werd verruimd en dat de eventuele verblijfplaats van de vreemdeling sowieso zonder toestemming doorzocht mag worden, ongeacht waar de vreemdeling wordt aangehouden. Dit amendement werd niet overgenomen.

 

 

 

Laatste update: 13.04.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 32528

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 23.04.2013

Bekeken: 15.676 keer.

Tags: woningdoorzoeking, huiszoeking, vreemdeling
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'uitbreiding bevoegdheden vreemdelingenwet'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Vingerafdrukken van alle vreemdelingen

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging (toelichting) op de vreemdelingenwet. De wet regelt dat er van alle vreemdelingen tien vingerafdrukken en een pasfoto worden opgeslagen in een centrale database. Lees verder >>>


Opstelten_ vingerafdrukken vreemdelingen direct opslaan

Minister Opstelten wil een centrale database met vingerafdrukken van vreemdelingen direct invoeren. Hij vindt nader onderzoek of het systeem noodzakelijk is niet nodig. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

18-12-18

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.126 seconden