Laatste update: 27 juni 2012

Wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven

Uit een evaluatie van juni 2012 door het Ministerie van Justitie blijkt dat deze wet tamelijk overbodig is. De verruiming van de opsporingsbevoegdheden is in de periode 2007 -2011 slechts 18 keer ingezet, waarvan 8 keer in 2007 en slechts 2 keer in 2011.

Vijf keer zijn personen vastgezet zonder dat er een concrete verdenking was. In alle vijf gevallen bleek er bij nader onderzoek niets aan de hand. Naast Schiphol zijn er geen extra veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Sommige bevoegdheden zijn zelfs helemaal nooit gebruikt. In het rapport wordt geen enkel onderzoek vermeld dat daadwerkelijk een terroristisch plan aan het licht bracht.

Uit het rapport blijkt ook dat zonder de extra bevoegdheden de onderzoeken op een andere wijze wellicht ook zouden zijn uitgevoerd. Maar geïnterviewde functionarissen zeggen dat het "comfortabel is om bij twijfel over een verdenking", terug te kunnen vallen op de verruimde bevoegdheden.

De wet
Deze wet verruimt de mogelijkheden voor politie en justitie om ter voorkoming van terroristische aanslagen in een zo vroeg mogelijk stadium op te treden. Voor inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden bij terrorisme is niet langer een redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig. Aanwijzingen zijn voldoende. De wet is op 1 februari 2007 ingegaan.

Zeer ruime bevoegdheden
Het is nu mogelijk om in een verkennend onderzoek informatie te verzamelen; om personen te fouilleren zonder concrete verdenking van een strafbaar feit; om van bijzondere opsporingsbevoegdheden gebruik te maken, zoals stelselmatige observatie en de telefoontap; om personen op te pakken bij verdenking van een terroristisch misdrijf, ook zonder het geval van ernstige bezwaren; om volledige inzage van processtukken uit te stellen.

 

Laatste update: 27.06.2012

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 30164

Document stemmingen: HAN7995A11

Datum stemming: 22.05.2006

Tags: terrorisme, opsporing
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

07-01-18

Kerken houden toch toegang tot gemeentelijke administratie

Religieuze instellingen blijven door de gemeente geïnformeerd worden als burgers verhuizen, trouwen of overlijden. De toezegging van het vorige kabinet om dit per 1 januari 2018 te beëindigen, is door het nieuwe kabinet teruggedraaid. Wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie worden automatisch aan kerken doorgegeven. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.175 seconden