Laatste update: 6 januari 2014

Basisregistratie Personen (BRP)

Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Hiermee wordt de basis gelegd voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA's). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA's. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 basisregistraties die de overheid aanlegt.

In het systeem worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd.
- naam, voornamen;
- geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
- gegevens over de ouders;
- gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;
- gegevens over kinderen;
- gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht verblijfplaats (adres);
- het burgerservicenummer (BSN).

Het wetsvoorstel is op 16 april 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Een amendement van de PVV om ook eventuele andere nationaliteiten te registreren, werd niet aangenomen.

Makkelijker uitwisseling van gegegevens
Met dit nieuwe wetsvoorstel wordt het makkelijker gegevens met anderen uit te wisselen. De minister kan in een Algemene Maatregel van Bestuur beslissen welke partij toegang tot de gegevens uit de centrale basisregistratie kan krijgen. Wel moet de minister van te voren aan de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat hij/zij van plan is een organisatie toegang te verlenen.

Veel mensen weten niet dat wijzigingen in het GBA nu al automatisch worden doorgegeven aan andere organisaties. Zo ontvangt de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) automatisch bericht bij verhuizing van een parochiaan. Een motie van D66 om burgers expliciet toestemming te laten geven voor dergelijke uitwisseling van gegevens, is ook op 16 april aangenomen. De uitvoering van de motie laat nog op zich wachten.

Invoering al gestart
Al voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer, was de invoering al gestart. Toenmalig minister Spies (CDA) vond het vervangen van lokale systemen door één landelijke database slechts een technische kwestie.

 

Laatste update: 06.01.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 33219

Datum stemming: 16.04.2013

Tags: GBA, BRP
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'basisregistratie personen (brp)'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

11-11-17

Tweede Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Tweede Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. VVD, PvdA, CDA, PVV, 50Plus, DENK, VNL en SGP stemden voor dit wetsvoorstel. SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie stemden tegen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.111 seconden