Laatste update: 6 januari 2014

Basisregistratie Personen (BRP)

Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Hiermee wordt de basis gelegd voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA's). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA's. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 basisregistraties die de overheid aanlegt.

In het systeem worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd.
- naam, voornamen;
- geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
- gegevens over de ouders;
- gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;
- gegevens over kinderen;
- gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht verblijfplaats (adres);
- het burgerservicenummer (BSN).

Het wetsvoorstel is op 16 april 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Een amendement van de PVV om ook eventuele andere nationaliteiten te registreren, werd niet aangenomen.

Makkelijker uitwisseling van gegegevens
Met dit nieuwe wetsvoorstel wordt het makkelijker gegevens met anderen uit te wisselen. De minister kan in een Algemene Maatregel van Bestuur beslissen welke partij toegang tot de gegevens uit de centrale basisregistratie kan krijgen. Wel moet de minister van te voren aan de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat hij/zij van plan is een organisatie toegang te verlenen.

Veel mensen weten niet dat wijzigingen in het GBA nu al automatisch worden doorgegeven aan andere organisaties. Zo ontvangt de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) automatisch bericht bij verhuizing van een parochiaan. Een motie van D66 om burgers expliciet toestemming te laten geven voor dergelijke uitwisseling van gegevens, is ook op 16 april aangenomen. De uitvoering van de motie laat nog op zich wachten.

Invoering al gestart
Al voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer, was de invoering al gestart. Toenmalig minister Spies (CDA) vond het vervangen van lokale systemen door één landelijke database slechts een technische kwestie.

 

Laatste update: 06.01.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 33219

Datum stemming: 16.04.2013

Bekeken: 21.019 keer.

Tags: GBA, BRP
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'basisregistratie personen (brp)'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Kerken houden toch toegang tot gemeentelijke administratie

Religieuze instellingen blijven door de gemeente geïnformeerd worden als burgers verhuizen, trouwen of overlijden. De toezegging van het vorige kabinet om dit per 1 januari 2018 te beëindigen, is door het nieuwe kabinet teruggedraaid. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

19-03-19

Registratie gegevens vliegtuigpassagiers voor opsporing waarschijnlijk in strijd met wet

Het wetsvoorstel (toelichting) van minister Grapperhaus (CDA) om gegevens van vliegtuigpassagiers voor de opsporing te gebruiken, is waarschijnlijk in strijd met het Europese recht. Een vergelijkbare regeling is in 2017 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.215 seconden