Laatste update: 1 juli 2011

Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid

Minister Opstelten (VVD) heeft het wetsvoorstel op 10 juni 2011 ingetrokken nadat bleek dat de Eerste Kamer grote twijfels had. De Kamer oordeelde dat het symbool-wetgeving leek, omdat zij zich niet kon voorstellen dat potentiële terroristen zich door een gebiedsgebod zouden laten weerhouden. Ook vroeg de Eerste Kamer zich af of het bestuursrecht wel de juiste plek was om dit te regelen.

Gebiedsverbod

Het wetsvoorstel (toelichting) had het mogelijk moeten maken om mensen preventief een meldplicht, gebiedsverbod en persoonsverbod op te leggen, zelfs als zich geen enkel strafbaar feit had voorgedaan. Met een persoonsverbod wordt het mensen verboden bepaalde personen, zoals kabinets- of Kamerleden, te mogen benaderen. Volgens de minister moesten deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan mensen als zij zich zodanig gedragen dat de "nationale veiligheid" en de "democratische rechtsstaat" in gevaar komt. Het strafrecht kan hierbij niet worden ingezet omdat er geen strafbaar feit is gepleegd. Vandaar dat de minister uitwijkt naar het bestuursrecht probeerde te regelen.

PVV voor, maar stemde tegen

Het wetsvoorstel haalde in de Tweede Kamer wel een meerderheid. PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA stemden op 13 maart 2007 voor dit wetvoorstel waardoor het was aangenomen. De PVV wilde dit wetsvoorstel eigenlijk ook steunen, maar het ging de partij niet ver genoeg. De PVV wilde mensen ook preventief op kunnen sluiten, maar het amendement dat dat moest regelen, werd door alle andere partijen in de Tweede Kamer verworpen. Om die reden stemde de PVV uiteindelijk tegen.

 

Laatste update: 01.07.2011

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 30566

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 13.03.2007

Tags: gebiedsverbod, meldplicht, anti-terreur
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid'*.

* Het wetsvoorstel in deze vorm is afgewezen door Eerste of Tweede Kamer. In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Gebiedsverbod tegen terreur

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om mensen die een gevaar vormen voor de "nationale veiligheid" een meldplicht en gebiedsverbod op te kunnen leggen. Op 17 mei 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Lees verder >>>


Wilders herhaalt oproep voor preventief opsluiten

Geert Wilders (PVV) herhaalt de oproep van zijn partij om mensen preventief op te sluiten als zij "een mogelijk gevaar [vormen] voor de nationale veiligheid". Wilders zegt hiervoor een wetsvoorstel te zullen indienen. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

21-11-17

Eerste Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Eerste Kamer heeft op 21 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. Op 8 november 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Met dit wetsvoorstel (toelichting) wordt het mogelijk voor opsporingsdiensten om met camera's langs de wegen alle langsrijdende auto's te registreren. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.11 seconden