Laatste update: 6 november 2012

Wietpas

In het regeerakkoord staat dat de wietpas verdwijnt. Op 5 november 2012 bevestigde minister Opstelten (VVD) in het TV-programma "Presentatie Kabinet Rutte 2" dat het 'besloten club'-criterium voor coffeeshops vervalt. Dat betekent dat coffeeshops geen register meer hoeven bij te houden van hun bezoekers.

Opstelten leek tijdens de uitzending ook toe te willen geven aan de druk vanuit Amsterdam om daar de toeristen toegang tot coffeeshops te verlenen. Voor het zuiden van het land zou het ingezetenen-criterium wel blijven gelden. Daar wil Opstelten de drugstoeristen blijven weren. Toegang tot een coffeeshop krijgt men dan alleen op vertoon van paspoort en een uitreksel uit het bevolkingsregister. In het regeerakkoord staat dat er wordt "aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk".

Aanwijzing
In oktober 2011 had Opstelten in een aanwijzing bepaald dat coffeeshops vanaf 1 mei 2012 besloten clubs zouden worden. Bezoekers dienden zich te laten registreren bij een coffeeshop om toegang te krijgen. Er mochten maximaal 2000 leden per coffeeshop zijn. Buitenlanders konden geen lid worden.

Er is veel bezwaar onder mensen om zich als 'drugsgebruiker' te laten registreren. Komt er straks een landelijk systeem met geregistreerde drugsgebruikers? Welke gegevens worden vastgelegd? Kan je je weer uitschrijven? Hoe lang worden gegevens bewaard? Kan je straks nog naar de VS reizen, als zij ook die gegevens mogen inzien? De vrees dat de gegevens ook voor anderen dan alleen de coffeeshop beschikbaar zijn, is niet ongegrond. De politie wilde ze al enkele dagen na invoering van de pas hebben.

Stemming
Omdat er geen wetswijziging nodig is geweest voor het invoeren van de wietpas, is er vooraf geen stemming over geweest. Wel is er een motie ingediend bij het drugsdebat in de Tweede Kamer om de landelijke uitrol van de wietpas te staken. Deze stemming wordt in de grafiek hiernaast weergegeven en voor de totale privacy-score per partij meegerekend.

 

Laatste update: 06.11.2012

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 24077

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 27.03.2012

Tags: wietpas, coffeeshop
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'wietpas'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

28-11-17

Uitbreiding continue screening door overheid

Per 1 maart 2018 wordt het personenregister in de kinderopvang actief. Met het personenregister wordt het aantal personen dat onder continue screening van de overheid valt, flink uitgebreid. In dit register worden personen geregistreerd die structureel in contact komen met kinderen in de kinderopvang. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.138 seconden