Laatste update: 10 december 2013

Vingerafdrukken van alle vreemdelingen

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging (toelichting) op de vreemdelingenwet. De wet regelt dat er van alle vreemdelingen tien vingerafdrukken en een pasfoto worden opgeslagen in een centrale database. Staatssecretaris Teeven (VVD) wil hiermee documentfraude tegengaan. De staatssecretaris weet in het voorjaar van 2014 om hoeveel fraudegevallen het gaat. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 29 januari 2013 al aan.

Centrale database
Er komt een centrale database (Basisvoorziening Vreemdelingen, BVV) waarin de tien vingerafdrukken en de pasfoto van vreemdelingen worden geregistreerd. Vreemdeling is iedereen die geen Nederlands paspoort heeft, of geen burger is van één van de EU-landen, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. De al in ons land aanwezige vreemdelingen zullen ook hun vingerafdrukken en pasfoto moeten afstaan. Zodra een vreemdeling een Nederlands paspoort of een paspoort van bovengenoemde landen krijgt, moeten de gegevens uit de centrale database vernietigd worden.

Opsporing
De gegevens zullen onder andere gebruikt worden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De opsporingsinstanties krijgen onder de volgende voorwaarden toegang tot de centrale database.
1. er bestaat een redelijk vermoeden dat de verdachte een vreemdeling is, of
2. het opsporingsonderzoek is op een dood spoor beland, dan wel dat het geboden is dat er snel resultaat komt bij de opheldering van een misdrijf.
De rechter-commisaris moet toestemming geven voor het gebruik van de database.

Er is door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onder verwijzing naar het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en uitspraken van het Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM), gepleit voor striktere voorwaarden voor justitie om toegang tot de database te krijgen. De staatssecretaris legt dat naast zich neer. Ook het advies om maar vier vingerafdrukken af te nemen, zoals Nederlanders ook moeten doen voor het paspoort, neemt de staatssecretaris niet over. Om de identiteit goed vast te stellen zijn volgens hem alle tien de vingerafdrukken noodzakelijk.

Een motie van de SP voor strengere voorwaarden voor justitie om toegang tot de database te krijgen, werd niet aangenomen. Alleen SP, PvdD, GL, D66 en ChristenUnie stemden hier voor. De PVV wilde juist alle beperkende voorwaarden voor toegang tot de database voor justitue laten vervallen. Daar was verder niemand voor.

Bewaartermijn
De gegevens blijven maximaal tien jaar bewaard, nadat een vreemdeling is genaturaliseerd of weer is vertrokken uit Nederland. De PVV wilde de bewaartermijn tot 20 jaar verlengen, maar dat amendement werd niet aangenomen. De NOvA en de ACVZ adviseerden een maximale bewaartermijn van vijf jaar, maar dat advies volgde de staatssecretaris niet op.

Evaluatie
De Tweede Kamer heeft een amendement van D66 aangenomen waarin gesteld wordt, dat de privacy-inbreuk zo groot is, dat de wet slechts voor bepaalde tijd mag gelden. De wet vervalt automatisch na zeven jaar. Vijf jaar na inwerkingtreding zal de wet geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie kan het kabinet met een nieuw wetsvoorstel de wet "verlengen".

Update stemming:
Groenlinks laat naar aanleiding van dit artikel op de PrivacyBarometer weten tegen de centrale vingerafdrukkendatabase van vreemdelingen te zijn. De voor-stem zou een vergissing zijn.

Verslag debat.
Stemmingsoverzicht wetsvoorstel en amendementen.

 

Laatste update: 10.12.2013

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 33192, 32455

Datum stemming: 29.01.2013

Tags: vingerafdrukken, vreemdeling, biometrie, BVV
 

 


Index

Zoeken in wetten, voorstellen en proefballonnen op:

Stemming

Stemming over de wet 'vingerafdrukken van alle vreemdelingen'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

ID-kaart zonder vingerafdrukken

ID-kaart zonder vingerafdrukkenMinister Plasterk denkt niet dat hij de vingerafdruk uit het paspoort kan krijgen. Dat schrijft hij op 9 april 2014 in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat afschaffen van vingerafdrukken in het paspoort een Europese aangelegenheid is, had de Tweede Kamer in 2012 een motie aangenomen om de regering te dwingen in de EU alles op alles te zetten om van de vingerafdrukken in het paspoort af te komen. Lees verder >>>


Vingerafdrukken in paspoort en (centrale) database

ID-kaart zonder vingerafdrukkenMinister Donner (CDA) laat in een brief op 27 april 2011 weten dat hij voorlopig afziet van de opname van vingerafdrukken in een (centrale) database. De kwaliteit van de afgenomen vingerafdrukken is te laag, zodat ze niet geschikt zijn voor identificatie. Lees verder >>>

En ook:

DNA en vingerafdrukken uitwisselen met VS.

Tweede Kamer ziet buitenlanders als potentiële criminelen.

ID-kaart zonder vingerafdrukken.

Deel deze pagina via:

Twitter Facebook LinkedIn Email Google+

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

11-02-17

Gebiedsverbod tegen terreur

foto

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om mensen die een gevaar vormen voor de "nationale veiligheid" een meldplicht en gebiedsverbod op te kunnen leggen. Op 17 mei 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Mensen hoeven geen strafbaar feit te hebben gepleegd om dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd te krijgen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.122 seconden