Laatste update: 4 april 2017

Gedwongen anticonceptie blijkt onnodig

Een proef om 'kwetsbare vrouwen' vrijwillig anticonceptie-middelen te laten gebruiken, blijkt zeer succesvol. In de proef krijgen vrouwen die waarschijnlijk niet in staat zijn kinderen goed op te voeden vanwege een verslaving of verstandelijke beperking een aanbod voor een anticonceptiemiddel. Geen van de vrouwen weigerde mee te werken, maar desondanks wil het Rotterdamse CDA dat anticonceptie gedwongen kan worden opgelegd.

Tijdens de proef in Rotterdam wordt met 116 vrouwen een gesprek gevoerd waarin de vrouwen wordt geadviseerd om anticonceptie-middelen te gaan gebruiken. Inmiddels zijn er met 63 vrouwen gesprekken geweest. 45 vrouwen zijn inmiddels begonnen met anticonceptiemiddelen, 18 denken er nog over na. Geen van de vrouwen heeft tot nu toe geweigerd met anticonceptie te beginnen. Eenzelfde proef in Tilburg laat vergelijkbare uitkomsten zien.

Geen dwang nodig

De (eerste) resultaten van de proef in Rotterdam en Tilburg zijn in lijn met de verwachtingen van de Gezondheidsraad. In 2002 publiceerde de raad een advies waarin werd geconcludeerd dat gedwongen anticonceptie haaks staat op het recht op zelfbeschikking en dat er ook geen noodzak voor is. "Zij bepleit in dit advies geen uitbreiding van de juridische mogelijkheden tot het toepassen van dwang. (...) De commissie heeft de indruk dat door het bewandelen van de weg van de overtuiging in veel gevallen kan worden voorkomen dat conflictsituaties [over het gebruik van anticonceptie] ontstaan. Zij vermoedt dat er tot dusverre te vaak van wordt uitgegaan dat mensen met een verstandelijke handicap niet voor rede vatbaar zijn."

Ook artsenfederatie KNMG, waarbij ruim 59 duizend artsen zijn aangesloten, ziet niets in gedwongen anticonceptie. Volgens de federatie is het ''onwenselijk, onhaalbaar en niet effectief".

CDA wil het toch

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA) wil ondanks het advies van de Gezondheidsraad, de stellingname van de KNMG en de veelbelovende resultaten in de praktijk toch dat vrouwen na een besluit van de rechter gedwongen anticonceptie-middelen toegediend kunnen krijgen. Hij herhaalde  zijn oproep van 1 oktober 2016 waarin hij het kabinet vroeg verplichte anticonceptie mogelijk te maken. In reactie op zijn oproep heeft staatssecretaris Van Rijn (PvdA) toegezegd te onderzoeken wat de wettelijke mogelijkheden hiervoor zijn. De Jonge wil dat gedwongen anticonceptie mogelijk wordt voor vrouwen die niet in staat zijn goed voor kinderen te zorgen. "Soms gaat het om vrouwen die ontzettend verslaafd zijn, of bijvoorbeeld om vrouwen die in de prostitutie werken en hogere inkomsten krijgen wanneer zij zwanger zijn."

Maatschappelijk debat

In het voorjaar van 2012 speelde dit debat ook. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (CDA) wilde dat er een maatschappelijk debat kwam over gedwongen anticonceptie. Dit zei ze naar aanleiding van een pleidooi van oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter Van Vollenhove in het TV programma Zembla. Hij vindt dat zwaar verslaafden, psychiatrische patienten en verstandelijk gehandicapten gedwongen moeten worden anticonceptie te gebruiken. Wie straks bepaalt of een persoon geschikt is om kinderen te krijgen of dat hij/zij gedwongen anticonceptie moet krijgen toegediend, vertelde Van Vollenhove niet.

Geen meerderheid

Het plan lijkt niet op een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen rekenen. VVD, D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks en ook het CDA zelf is tegen. Alleen de PvdA lijkt voorstander van het plan.

In 2009 wilde toenmalig Kamerlid Van Dijken (PvdA) een wetsvoorstel voorbereiden over gedwongen anticonceptie. CU, CDA, VVD en SP bleken tegenstander. Van dat wetsvoorstel is nog niets vernomen.

 

Laatste update: 04.04.2017

Status onderwerp: proefballon

Impact op privacy: -2

Bekeken: 17.861 keer.

Tags: anticonceptie
 

 


Index

Stemming

Stemming over de proefballon 'gedwongen anticonceptie'*.

* Officiële stemming over deze proefballon is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

05-12-18

Tweede Kamer stemt in met uitwisselen betaalgegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee andere bedrijven uw betaalgegevens bij banken mogen opvragen als u daar toestemming voor geeft. Op basis van die gegevens kunnen bedrijven nieuwe financiële diensten ontwikkelen. Critici vrezen dat gegevens te gemakkelijk toegankelijk worden. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.128 seconden