Laatste update: 16 april 2010

Cameratoezicht in gemeentewet en wet politieregisters

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft op 17 april 2010 regels voor cameratoezicht in de EU afgekondigd. Wie toch camera's ophangt, moet dit op een manier doen die geen gevolgen heeft voor privacy en andere fundamentele rechten.

Veiligheid of schijnveiligheid
Cameratoezicht is niet meer weg te denken. Het veiligheidsgevoel en de veiligheid zijn op plaatsen met cameratoezicht toegenomen, menen gemeenten en politie. Veel deskundigen, onderzoekers en bloggers zijn er niet zo zeker van. "Het gaat meer om gevoel dan om feiten." Meer evaluaties vind je hier en hier.

Gemeenteraad beslist
De gemeenteraad kan de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten vaste camera’s voor een bepaalde duur te plaatsen ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van de aanwijzingen van de gemeenteraad en in overleg met de Officier van Justitie. De aanwezigheid van camera’s moet op duidelijke wijze kenbaar gemaakt worden voor iedereen die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

De met de camera’s gemaakte beelden mogen worden vastgelegd en voor maximaal vier weken worden bewaard. (Gegevens van) de vastgelegde beelden kunnen worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.

Groenlinks heeft wel bedenkingen: "Voorzitter. GroenLinks staat terughoudend tegenover cameratoezicht. Zij kan zich echter toch vinden in het wetsvoorstel, omdat het een wettelijke basis vormt voor een bestaande praktijk, waarin de verantwoording aan de gemeente en de rapportage goed werden geregeld. Mijn fractie vindt het bijzonder jammer dat het amendement op stuk nr. 10 is aangenomen, waarin de plicht tot rapportage door de burgemeester aan de gemeenteraad weer uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Wij hebben ons dan ook beraden of het wetsvoorstel dan nog onze steun kan hebben. Wij zullen toch voor het wetsvoorstel stemmen, maar wij betreuren uiteraard de aanneming van dit amendement."

 

Laatste update: 16.04.2010

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 29440

Document stemmingen: HAN7826A06, h-tk-20042005-4282-4283

Datum stemming: 04.04.2005

Tags: camera, cameratoezicht, gemeentewet
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'cameratoezicht in gemeentewet en wet politieregisters'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Eerste Kamer akkoord met verruimen cameratoezicht

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 ingestemd met het verruimen van het cameratoezicht. Hierdoor wordt mobiel cameratoezicht met onder andere drones mogelijk vanaf 1 juli 2016. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

29-08-17

Wetsvoorstel lokaliseren vermisten

De officier van justitie mag bijzondere opsporingsbevoegdheden inzetten in bepaalde urgente vermissingszaken om de locatie van vermisten te achterhalen. Hiervoor heeft minister Blok op 19 juli 2017 een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.115 seconden