Laatste update: 25 oktober 2012

Toegang justitie tot DNA- materiaal in gezondheidszorg

Minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel (PDF) (met toelichting (PDF)) voorbereid waarin staat dat politie en justitie toegang moeten krijgen tot het DNA-materiaal dat in de gezondheidszorg “voorhanden is”. Door de val van het kabinet heeft de minister het wetsvoorstel "Wet zeggenschap lichaamsmateriaal" (Wzl) niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens het ministerie is het aan het nieuwe kabinet om te bekijken wat er met dit wetsvoorstel gaat gebeuren.

Ziekenhuizen mogen op dit moment lichaamsmateriaal (en gegevens hierover) van mensen bewaren voor onderzoeksdoeleinden. Veelal gaat het om bijvoorbeeld tumorweefsel dat afgenomen is van zieke patiënten. Maar ook het bloed van de hielprik wordt voor wetenschappelijk onderzoek tot 5 jaar bewaard. In sommige gevallen mogen gegevens zelfs permanent worden bewaard volgens de gedragscode van de gezondheidswetenschappers.

Voor het opslaan en gebruik van lichaamsmateriaal en gegevens, geldt een zogenaamde ‘opt-out’ regeling. Dat betekent dat het ziekenhuis het lichaamsmateriaal mag bewaren, tenzij de persoon in kwestie aangeeft dat niet te willen. Van hoeveel mensen er materiaal bewaard wordt, is niet duidelijk, maar volgens de uitzending van KRO reporter, gaat het om ca. 50 miljoen stukjes weefsel.

Tweede Kamerlid Recourt (PvdA) noemde op radio 1 het wetsvoorstel een eerste stap richting een nationale DNA-databank van alle Nederlanders. Hij zag niks in deze "proefballon". Van andere politieke partijen is nog geen standpunt bekend. Ook volgens de artsenfederatie KNMG is het wetsvoorstel een poging om een landelijke DNA-databank te creëren. De organisatie met de grootste opslag van lichaamsmateriaal, Lifelines, en het samenwerkingsverband van biobanken, BBMRI, zijn op basis van deze brief van Schippers van mening dat het wetsvoorstel al is ingetrokken.

Het wetsvoorstel regelt niet alleen dat justitie toegang krijgt tot het materiaal, maar ook dat ziekenhuizen straks expliciet toestemming moeten vragen ('opt-in') voordat ze lichaamsmateriaal mogen bewaren voor de biobank. Wetenschappers vrezen dat hierdoor minder mensen hun materiaal zullen willen afstaan.

 

Laatste update: 25.10.2012

Status onderwerp: proefballon

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 33000

Tags: DNA, databank
 

 


Index

Stemming

Stemming over de proefballon 'toegang justitie tot dna- materiaal in gezondheidszorg'*.

* Officiële stemming over deze proefballon is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Gerelateerd

DNA en vingerafdrukken uitwisselen met VS

Minister Opstelten (VVD) heeft met de Verenigde Staten een verdrag getekend waardoor het mogelijk wordt DNA-profielen en vingerafdrukken uit te wisselen. De landen krijgen hiervoor, via een nationaal contactpunt, toegang tot elkaars databases met gegevens over vingerafdrukken en DNA-profielen. Lees verder >>>


Wet DNA verwantschapsonderszoek

Met deze wet (PDF) worden minderjarige slachtoffers van misdrijven verplicht DNA af te staan, om daders te kunnen opsporen. Teeven wil deze verplichting omdat hij bang is dat minderjarigen onder druk van bijvoorbeeld familieleden niet durven mee te werken. Lees verder >>>


Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

Schippers, minister van justitie.

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

15-10-17

Tweede Kamer akkoord met iets betere privacybescherming leerlingen

De Tweede Kamer heeft op 10 oktober 2017 unaniem ingestemd met het iets beter beschermen van privacy van leerlingen in het onderwijs. Bij het gebruik van digitaal studiemateriaal krijgen de leveranciers minder persoonlijke gegevens van de leerlingen in handen. Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens van leerlingen bij de aanbieder van die leermiddelen opgeslagen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.139 seconden