Laatste update: 12 maart 2014

Bestrijding identiteitsfraude

Doel van dit wetsvoorstel (memorie van toelichting) is om identiteitsfraude te bestrijden. Het voorstel bevat in de eerste plaats uitbreiding van de mogelijkheden tot bestraffen van fraude met identiteitsbewijzen en in de tweede plaats een aanpassing van de regeling over de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden. Bij dit laatste wordt onder andere voorgesteld om het BurgerServiceNummer (BSN) door meer organisaties bij het uitvoeren van het strafrecht te gebruiken, zodat informatie makkelijker kan worden uitgewisseld.

 

Laatste update: 12.03.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 33352

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 04.07.2013

Tags: Identiteitsfraude, DNA
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'bestrijding identiteitsfraude'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen

Doelstelling van deze wet is het versterken van een juiste, betrouwbare en zorgvuldige vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtsketen. Om dat te bewerkstelligen kent de wet zes maatregelen: - het invoeren van een strafrechtsketennummer (SKN) als persoonsnummer voor de gehele strafrechtsketen en het verplicht gebruik daarvan door alle partijen in de strafrechtsketen; - het verruimen van de mogelijkheden van de afname en het gebruik van foto's en vingerafdrukken en soms DNA voor het vaststellen van de identiteit van verdachten en veroordeelden; - de introductie van een identificatieplicht voor een verdachte ten opzichte van een rechterlijk ambtenaar en voor een gedetineerde verdachte of een veroordeelde ten opzichte van de directeur of hoofd van een inrichting of psychiatrisch ziekenhuis waar hij zijn straf of maatregel ondergaat; - het opleggen van de verplichting aan de functionarissen in de strafrechtsketen om de identiteit van een verdachte of veroordeelde vast te stellen en het regelen van de momenten waarop die verplichting geldt. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

07-01-18

Kerken houden toch toegang tot gemeentelijke administratie

Religieuze instellingen blijven door de gemeente geïnformeerd worden als burgers verhuizen, trouwen of overlijden. De toezegging van het vorige kabinet om dit per 1 januari 2018 te beëindigen, is door het nieuwe kabinet teruggedraaid. Wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie worden automatisch aan kerken doorgegeven. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.176 seconden