Brief aan de politiek

12 november 2017

Oproep: Verwerp massa-surveillance met kentekenscanners

Geachte Kamerleden, Dinsdag 14 november debatteert u over het wetsvoorstel voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie. Graag vragen we daarbij uw aandacht voor onderstaande punten. Het onderzoek van het ministerie ter onderbouwing van dit wetsvoorstel heeft niet kunnen vaststellen dat het massaal vastleggen van kentekens effectief is bij de opsporing. De minister heeft noch de noodzaak noch de proportionaliteit van de maatregel aangetoond. Aan deze wettelijke vereisten volgens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is niet voldaan. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 augustus 2017

Reactie op wetsvoorstel zoekmiddelen bij urgente vermissingen

Geachte minister Blok, Op 19 juli jl. gaf u het wetsvoorstel "zoekmiddelen urgente persoonsvermissingen" in consultatie. Met dit wetsvoorstel kan de officier van justitie bijzondere opsporingsbevoegdheden jegens onverdachte mensen inzetten die normaal alleen beschikbaar zijn bij misdrijven waar vier jaar of meer gevangenisstraf op staat. Dat is nogal wat. Privacy Barometer onderschrijft dat in bepaalde gevallen hulp geboden moet worden om mensen terug te vinden. Aan de andere kant betekent de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden een zware inbreuk op iemands privéleven, en dat terwijl er geen sprake is van een misdrijf. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

30 april 2017

Reactie op internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Geachte mevrouw Schippers, Hierbij treft u onze reactie aan op het voorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zoals u dat voor de internetconsultatie per 24 april 2017 beschikbaar heeft gesteld. Het concept-wetsvoorstel introduceert een bevoegdheid voor politie en justitie om gegevens uit de zorg te gebruiken voor de opsporing. Hiervoor perkt u het medisch beroepsgeheim in. In de toelichting toont u op geen enkele manier de noodzaak van deze bevoegdheid aan. De bevoegdheid is onrechtmatig en onwenselijk. Lees verder >>>

 

 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan deactiveren. >>>

Nieuwsbrief

Privacy Barometer brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u hier aan voor deze nieuwsbrief:  
Uw gegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld, tenzij dat wettelijk vereist wordt. Het emailadres wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

Persberichten
Wilt u onze persberichten ontvangen, meldt u zich hier dan aan:
 

of volg ons via

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.192 seconden