Laatste update: 17 januari 2017

Gedwongen geestelijke gezondheidzorg

Mensen kunnen dwangzorg krijgen als "de veiligheid van andere burgers in gevaar komt of een persoon niet meer in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn situatie". Hiervoor is op 14 juni 2010 een wetsvoorstel door toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) en toenmalig minister van Volksgezondheid  Ab Klink (CDA). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog steeds kritiek.

Meestal bestaat de dwangzorg uit gedwongen opname in een instelling. Een rechter moet hier toestemming voor geven. Dit gebeurt na een aanvraag door de gemeente, politie of een 'geneesheer directeur' van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De rechter neemt vervolgens een beslissing op basis van een advies van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM moet daarvoor over medische gegevens over de persoon in kwestie kunnen beschikken. Hiervoor zou het medisch beroepsgeheim doorbroken moeten worden.

In een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens dat op 22 december 2016 werd gepubliceerd, stelt de toezichthouder dat er veel te makkelijk te veel informatie wordt opgevraagd. De toezichthouder constateert "een (overheersende) tendens om in de context van het wetsvoorstel erin te (willen) voorzien dat in de procedures alle beschikbare informatie over betrokkene, door alle ketenpartners kan worden gebruikt." De AP wil dat het wetsvoorstel scherper wordt afgebakend.

Vanwege de vele ethische bezwaren tegen het verplicht opnemen van mensen, duurt de behandeling van dit wetsvoorstel (toelichting) in de Tweede Kamer nu al meer dan zes jaar.

 

Laatste update: 17.01.2017

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 32399

Tags: verplichte, geestelijke gezondheidszorg, ggz
 

 


Index

Zoeken in wetten, voorstellen en proefballonnen op:

Stemming

Stemming over het voorstel 'wet verplichte ggz'*.

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Verplichte zorg dementerenden en verstandelijk gehandicapte mensen

Verplichte zorg dementerenden en verstandelijk gehandicapte mensenOnder bepaalde voorwaarden kunnen verstandelijk gehandicapten of dementerenden een verplichte vorm van zorg krijgen. Een wetsvoorstel (toelichting) hiervoor is op 19 september 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Lees verder >>>


Inzage justitie in medische dossiers

Inzage justitie in medische dossiersDe Eerste Kamer heeft veel kritische vragen over het wetsvoorstel (toelichting) van staatssecretaris Teeven (VVD) waarmee justitie toegang krijgt tot medische dossiers. Lees verder >>>

Deel deze pagina via:

Twitter Facebook LinkedIn Email Google+

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

10-02-17

Wetsvoorstel over privacy leerlinggegevens

foto

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker (PvdA) om de privacy van leerlinggegevens te verbeteren. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden gegevens van leerlingen in de cloud opgeslagen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.126 seconden