Laatste update: 23 september 2016

Intrekken bewaarplicht telecomgegevens

GroenLinks heeft op 22 september 2016 hun intitiatiefwetsvoorstel ingetrokken waarmee een einde aan de bewaarplicht zou moeten worden gemaakt. Volgens GroenLinks Kamerlid Van Tongeren is het intitiatiefwetsvoorstel niet meer nodig. De Nederlandse bewaarplicht voor telecomgegevens is in 2015 ongeldig verklaard.

Op 21 mei 2014 diende GroenLinks een intiatiefwetsvoorstel in om per direct een einde te maken aan de bewaarplicht voor telecomgegevens. De bewaarplicht voor telecomgegevens was een Nederlandse wet die gebaseerd was op een Europese richtlijn. Op 8 april 2014 verklaarde de hoogste Europese rechter deze richtlijn echter op ondubbelzinnige wijze ongeldig. Inmiddels is via een rechtszaak op 11 maart 2015 ook de Nederlandse bewaarplicht ongeldig verklaard. Daarmee lijkt het intrekkingswetsvoorstel van GroenLinks overbodig te zijn geworden. Inmiddels heeft minister Van der Steur (VVD) op 13 september 2016 een wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht van telecomgegevens naar de Tweede Kamer gestuurd. Het debat en de stemming daarover moet nog plaatsvinden.

Metadata

De bewaarplicht voor telecomgegevens verplichte telecom- en internetbedrijven om gegevens over het bel- en internetgedrag van burgers op te slaan. De inhoud van berichten wordt niet bewaard, maar de rest wel: wie er op welk moment met wie belt of e-mailt, waar hij/zij zich bevindt, wie verbinding maakt met welke webadressen op internet. Met deze gegevens weten politie, justitie en inlichtingendiensten tot op de seconde nauwkeurig met wie u in het afgelopen jaar contact had, en waar u toen was. De telefoongegevens worden 12 maanden bewaard, de internetgegevens 6 maanden. Het systeem wordt bijna 3 miljoen keer per jaar bevraagd.

In Zweden stopte een provider na de uitspraak van de rechter direct met het registreren van het bel- en internetgedrag van hun burgers. Maar staatssecretaris Teeven (VVD) liet weten bedenktijd nodig te hebben en schortte de wet intussen niet op. GroenLinks wilde dit niet afwachten. Van Tongeren: "Het hof is in zijn uitspraak glashelder. Als burger heb je recht op ‘rewind and delete’ van je telefoon- en emailgegevens. De huidige wetgeving is een grove schending van dit recht. Daar moeten we dus onmiddelijk mee ophouden." Het duurde uiteindelijk nog bijna een jaar voor de rechter de bewaarplicht op 11 maart 2015 buiten werking stelde.

 

Laatste update: 23.09.2016

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: 3

Dossier tweede kamer: 33939

Tags: einde, bewaarplicht, telecomgegevens
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'intrekken bewaarplicht telecomgegevens'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Gerelateerd

Bewaarplicht telecomgegevens

De bewaarplicht is door de Nederlandse rechter per direct buiten werking gesteld. Providers zijn niet langer verplicht gegevens te bewaren voor de opsporing. Lees verder >>>


Van der Steur negeert toezichthouder bij nieuwe bewaarplicht

Minister Van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie wil de bewaarplicht voor telecomgegevens toch herinvoeren. Hiervoor heeft hij op 13 september een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

21-11-17

Eerste Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Eerste Kamer heeft op 21 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. Op 8 november 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Met dit wetsvoorstel (toelichting) wordt het mogelijk voor opsporingsdiensten om met camera's langs de wegen alle langsrijdende auto's te registreren. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.189 seconden