Laatste update: 17 februari 2014

Gebruik BSN bij jeugdzorg verplicht

Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel (toelichting) voor het verplicht gebruik van het burger­service­nummer binnen de jeugdzorg en de betrokken zorgaanbieders, door de Eerste Kamer aangenomen. Staatssecretaris Van Rijn denkt dat met dit wetsvoorste de bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders eenvoudiger en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen. "Misverstanden liggen op de loer wanneer de ene zorgaanbieder een cliënt aanduidt met bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en geboortedatum, terwijl de andere zorgaanbieder dezelfde cliënt aanduidt met het BSN."

Het wetsvoorstel is op 15 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen.

Verplicht
Als overheidsorgaan mogen bureaus jeugdzorg op dit moment het BSN al wel gebruiken, maar zijn ze hiertoe niet verplicht. Om de privacy van jeugdigen te beschermen mogen marktpartijen dat niet zomaar maar moet dat wettelijk worden toegestaan. Gegevens over de gezondheid zijn volgens de Wet bescherming persoonsgegevens extra privacy-gevoelige persoonsgegevens. Staatssecretaris Van Rijn erkent dat vanwege het verplichte gebruik die privacy wordt aangetast, maar meent dat dat nodig is en niet op een andere manier kan.

Eén van de redenen voor het verplichten van het gebruik van het BSN is dat het ministerie dan beter kan controleren welke zorg aan wie wordt verleend. Controle-ambtenaren van het ministerie krijgen met dit wetsvoorstel inzage in het dossier van jeugdigen. Op advies van de Raad van State zullen er wel zoveel mogelijk gegevens geanonimiseerd worden.

Tweede Kamer
De Tweede Kamerfracties van de SP, D66 en het CDA vroegen nadere onderbouwing over de noodzaak van dit wetsvoorstel. Het CDA wilde ook weten waarom inzage door controle-ambtenaren noodzakelijk is. De VVD oppert om het systeem van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te gebruiken voor het uitwisselen van de gegevens. Gezien de stemming kan concludeerd worden dat de vragen naar tevredenheid van de partijen zijn beantwoord.

Bezwaar CBP
Het College bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel. "Het CBP constateert dat [..] niet is aangetoond dat voor invoering van het BSN in de jeugdzorg een maatschappelijke noodzaak als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bestaat. Het CBP heeft daarom bezwaar tegen het voorstel."

Het CBP is niet overtuigd dat er zoveel misgaat met het uitwisselen van gegevens, dat deze verplichting om het BSN te gebruiken noodzakelijk is. Eventuele persoonsverwisseling zal volgens het CBP niet tot gezondheidsschade leiden omdat bij de jeugdzorgverlening geen medicijnen worden voorgeschreven. Bovendien is het door de aard van de jeugdzorg "niet waarschijnlijk" dat verwarring over de identiteit van de cliënt ontstaat.

 

Laatste update: 17.02.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 33674

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 14.10.2013

Bekeken: 15.534 keer.

Tags: BSN, burgerservicenummer, jeugdzorg
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'gebruik bsn bij jeugdzorg verplicht'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Elektronisch Kind Dossier (EKD)

De wet publieke gezondheid regelt oa. het Elektronisch Kind Dossier, tegenwoordig ook bekend als het "digitaal dossier jeugdgezondheidszorg". Lees verder >>>


Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

In oktober 2012 verscheen een evaluatierapport over de inzet van de verwijsindex. In de begeleidende brief wordt gesteld dat het gebruik van de verwijsindex moet worden uitgebreid. Lees verder >>>


Elektronisch Leerling Dossier (ELD).

Kabinet slaat harde kritiek toezichthouder wederom in de wind.

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

31-03-23

Europese toezichthouder kritisch over vingerafdrukken in paspoort

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming (EDPS) is kritisch over het plan van de Europese Commissie om vingerafdrukken en gezichtskenmerken op te nemen in paspoort en identiteitskaart. Ook de Tweede Kamer is kritisch, maar staatssecretaris Knops (CDA) onderneemt geen actie. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.177 seconden