Een achterdochtige samenleving

De laatste 10 jaar is de privacy van de mensen in Nederland stap voor stap afgenomen. Dit is sluipenderwijs gegaan, zodat velen bij iedere volgende maatregel dachten: "Ach, dit kan wel. Het is immers voor een goede zaak".

Maar als je nu naar het totaal kijkt, zie je dat de overheid op alle terreinen erg ver in ons privéleven is doorgedrongen. We worden van de wieg tot het graf geregistreerd en in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld met het Electronisch Kind Dossier, het Electronisch Leerlingen Dossier, Het Landelijk InformatieSysteem Schulden, Een centrale database voor vingerafdrukken, een DNA databank, automatische kentekenregistratie, bewaarplicht van gegevens van wie je belt, SMS-t of welke websites je bezoekt, etc. En van dit alles mag justitie gebruik maken, niet alleen voor de opsporing van misdrijven, maar ook om profielen te maken om te kunnen voorspellen of u misschien van het rechte pad afraakt. Dan kan de overheid u namelijk al voordat er iets gebeurt, tot de orde roepen.

De redenen om al deze registraties en controles te doen, zijn of waren meestal heel nobel. Maar er wordt nauwelijks geëvalueerd of ze effectief zijn en er wordt niet naar het totaal gekeken. En nu kun je nog maar tot één conclusie komen. We zijn veel te ver doorgeschoten. Om te proberen alle risico's in deze samenleving uit te sluiten, probeert de overheid krampachtig alles te controleren. Maar dit streven gaat zich juist tegen de overheid keren. Risico's zijn niet (helemaal) uit te sluiten. En de burger wordt door de overheid zo wantrouwend bekeken, dat de burger ook wantrouwend wordt. Mensen geloven niet meer zomaar wat de overheid zegt. Kijk bijvoorbeeld naar de ophef rond de laatste vaccinatiecampagnes tegen griep en baarmoederhalskanker. Er was veel discussie of die vaccinaties wel goed voor je zijn.

Een samenleving die op wantrouwen is gebaseerd, kan alleen met meer controle overeind blijven. Dat is het pad van het vroegere Oostblok. De goede bedoelingen van de politiek leiden dus tot een verkeerd resultaat. Daarom is het nu de tijd om de politiek daar op te wijzen. Nu is de tijd om de politiek bij te sturen en weer vertrouwen aan de mensen te geven. Nu is de tijd om de politiek te laten weten dat het wantrouwen en die enorme controle- en registratiedrift moet stoppen.


Contact

Opmerkingen, vragen, bijdragen, of andere reacties zijn van harte welkom. U kunt ons bereiken via email: redactie @ privacybarometer.nl. Het is mogelijk ons versleutelde email-berichten te sturen. Gebruik hiervoor onze OpenPGP sleutel. Lees deze instructie hoe je zelf versleutelde berichten kan versturen via email.

U vindt ons ook op Twitter en Facebook.

Onafhankelijk

De PrivacyBarometer is een particulier initiatief. De (mensen van de) PrivacyBarometer zijn onafhankelijk en niet (politiek) gebonden aan enige partij of beweging.

Privacyverklaring

Lees de privacyverklaring bij het gebruik van deze website.


Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie wordt door PrivacyBarometer met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. Houdt hier rekening mee als u informatie van deze site voor uw eigen doeleinden wilt gebruiken. PrivacyBarometer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Copyright

Het is zonder meer toegestaan om (delen van) de teksten van deze website openbaar te maken, te publiceren, te kopiëren of op te slaan. Dit alles onder de voorwaarden van CC BY 4.0. U dient dan onder meer een verwijzing naar deze site als bron op te nemen.

Voor de foto's bij de artikelen geldt dit niet. Deze zijn in de meeste gevallen door anderen gemaakt. Per foto is de maker en de licentie weergegeven. Het hangt van deze licentie per foto af of u de foto mag kopiëren of anderzins gebruiken.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Digitaal erfgoed

De website www.privacybarometer.nl is door de Koninklijke Bibliotheek aangemerkt als digitaal erfgoed. Vanaf 15 juni 2013 worden de pagina's op deze site 'duurzaam gearchiveerd'. Het archief van de Koninklijke Bibliotheek is in hun leeszaal te raadplegen.

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

19-03-19

Registratie gegevens vliegtuigpassagiers voor opsporing waarschijnlijk in strijd met wet

Het wetsvoorstel (toelichting) van minister Grapperhaus (CDA) om gegevens van vliegtuigpassagiers voor de opsporing te gebruiken, is waarschijnlijk in strijd met het Europese recht. Een vergelijkbare regeling is in 2017 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Lees verder >>>

07-11-18

Gebruik risicoprofielen in de zorg krijgt wettelijke basis

Het opstellen van risicoprofielen van mensen voor het gebruik van medische zorg krijgt een wettelijke basis. Minister Bruins (VVD) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.  Het Zorginstituut stelt namens het ministerie per verzekerde een risicoprofiel op. Deze persoonlijke medische risicoprofielen worden gebruikt om kosten tussen zorgverzekeraars te kunnen verrekenen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.137 seconden