Laatste update: 8 oktober 2012

Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden

De Eerste Kamer heeft op 2 oktober 2012 het wetsvoorstel aangenomen waardoor miljoenen Nederlanders binnenkort controleambtenaren binnen moeten laten, ook zonder verdenking, maar op straffe van verlies van kinderbijslag, AOW of bijstand. Ook voor weduwen en weduwnaren, wezen en oudere arbeidsongeschikten geldt: wie de controleur niet binnenlaat, wordt daarvoor gekort. Bij de huisdoorzoeking wordt gezocht naar aanwijzingen hoeveel personen er op een bepaald adres wonen en wie dat dan zijn.

Op grond van dit wetsvoorstel krijgen uitkeringsinstanties (gemeente, UWV, SVB) zelf meer mogelijkheden om te controleren of een uitkering terecht verstrekt wordt. Zij mogen op een zelf te bepalen moment, zonder aankondiging het huis van een uitkeringsgerechtigde doorzoeken. Daar is geen verdenking van fraude meer voor nodig.

De Tweede Kamer ging op 12 maart van dit jaar al akkoord. Daar stemde een nipte meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP voor dit voorstel. De andere partijen stemden tegen. In de Eerste Kamer stemden ook PvdA, D66 en GroenLinks voor dit wetsvoorstel. De grafiek hiernaast geeft de stemming in de Tweede Kamer weer.

De Raad van State vindt dat de noodzakelijkheid en de proportionaliteit van dit wetsvoorstel onvoldoende zijn aangetoond. Maar Staatssecretaris De Krom (VVD) legt dit advies naast zich neer. Als reactie vindt hij dat "het wetsvoorstel een preventieve werking heeft. Deze preventieve werking is nodig om het maatschappelijk draagvlak te behouden. Het gaat minder om de omvang van de fraude dan om vertrouwen van de burger in de overheid." Hoe hij denkt dat onaangekondigde huisdoorzoekingen het vertrouwen in de overheid vergroten, zegt hij er niet bij.

 

Laatste update: 08.10.2012

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 17050, 31929

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 12.03.2012

Bekeken: 31.218 keer.

Tags: fraude, uitkering, toegang, woning
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Algemene wet op het binnentreden

De overheid mag in specifieke gevallen zonder toestemming van de bewoner een woning binnengaan. Dit is geregeld in de Algemene wet op het binnentreden (Awob). Lees verder >>>


PvdA, D66 en Groenlinks voor huisdoorzoekingen ook zonder verdenking

Vorige week is het wetsvoorstel goedgekeurd waarmee controleurs van uitkeringsinstanties onaangekondigd uw huis binnen mogen komen om uw gezinssituatie te controleren. Werkt u niet mee, dan kan dat ten koste gaan van de uitkering die u ontvangt. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

18-12-18

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.131 seconden