Nieuws over wetsvoorstel

21 februari 2016

Politie screent nieuwe huurders onrechtmatig

Nieuwe huurders worden in ten minste achttien gemeenten onrechtmatig door de politie gescreend voordat zij te horen krijgen of ze een woning mogen huren. Dat schrijft minister Blok (VVD) aan de Tweede Kamer. De minister wil nu met een nieuw wetsvoorstel deze praktijk legaliseren. Ten minste achttien gemeenten (overzicht) hanteren op dit moment een vorm van screening van woningzoekenden door de politie. Verhuurders vragen, soms via de gemeente, aan de politie wat zij van een woningzoekende vinden. De politie kijkt welke gegevens er over de betrokkenen in hun systemen bekend zijn en geeft een advies over het "woonrisico" van de woningzoekende. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

25 juni 2013

Registratieplicht voor prostituees mogelijk van de baan.

Minister Opstelten (VVD) zinspeelt op het laten vallen van de registratieplicht voor prostituees. Hij doet dit door in een brief aan te bieden het registratie-onderdeel apart te willen behandelen. In de Eerste Kamer zijn veel aarzelingen over de registratieplicht. Door dit onderdeel uit het wetsvoorstel te halen, kan het vergunningenstelsel snel worden ingevoerd. Over dat deel is vrijwel de gehele Kamer het eens. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, bood Opstelten al aan de vergewisplicht voor klanten van prostituees te laten vallen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

29 mei 2013

Aanpassing wetsvoorstel: klanten hoeven niet meer te controleren of een prostituee geregistreerd staat.

Na 7 maanden van 'bezinning' heeft op 28 mei de Eerste Kamer opnieuw over het wetsvoorstel regulering prostitutie (PDF) gedebatteerd. Het wetsvoorstel moet misstanden in de sexbranche tegen gaan. Het bestaat uit drie delen: een vergunningsplicht voor sexbedrijven (bordelen), een verplichting voor prostituees zich te laten registreren bij de gemeente als prostituee, en een verplichting voor klanten deze registratie op te vragen en te controleren voordat ze van haar diensten gebruik maken (vergewisplicht). Veel fracties in de Eerste Kamer hebben ernstige bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

23 mei 2013

Wetsvoorstel en onderbouwing aanpak bestrijding misstanden in de prostitutie moet beter.

Geachte Kamerleden, Dinsdag 28 mei vergadert u over de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche". In deze brief wijzen wij u er op, dat er geen onderbouwing is dat dit wetsvoorstel misstanden zal bestrijden (zie A.) en dat de voorgestelde aanpak in dit wetsvoorstel niet goed is uitgewerkt (zie B.).   Inhoudsopgave A. Er is geen enkele onderbouwing of aanwijzing dat een registratieplicht helpt bij het bestrijden van misstanden. 1. Resultaten van de pilot moeten worden afgewacht voordat nieuwe regels in een kwetsbare sector worden ingevoerd. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

30 oktober 2012

Wetsvoorstel verplichte registratie prostituees voorlopig van de baan.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 30 oktober 2012 blijken er zoveel bedenkingen tegen het wetsvoorstel regulering prostitutie (PDF) te zijn, dat minister Opstelten (VVD) het wetsvoorstel 'heroverweegt'. Het wetsvoorstel is hiermee (voorlopig) van de baan. Het wetsvoorstel moet misstanden in de sexbranche en mensenhandel tegen gaan. Een kernpunt in het wetsvoorstel is dat prostituees zich verplicht moeten registreren bij de gemeente als prostituee en dat klanten deze registrati... Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 oktober 2012

Open brief aan Eerste Kamer over het registreren van prostituees

OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER Geachte Eerste Kamerleden, Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen. Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register. Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

29 oktober 2012

OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER Den Haag, 28 oktober 2012

Geachte Eerste Kamerleden,

Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen. Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register. Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

17 augustus 2012

Bij de SGP is privacy ondergeschikt aan het veiligheidsdenken.

SGP verkiezingsprogramma 2012 Het woord privacy komt in het verkiezingsprogramma van de SGP precies 1 keer voor. "Bij het volgen van verdachte personen [...] ter voorkoming van terrorisme, is de bescherming van burgers belangrijker dan de privacy". Andere belangrijke punten in het programma van de SGP zijn: Koppelen van databestanden ivm immigratie, fraudebestrijding en belastingontduiking Invoeren van kilometerheffing Verbieden van prostitutie en drugs Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

22 mei 2011

Wetsvoorstel registratie van prostituees aangenomen. GroenLinks en D66 waren tegen.

Op 29 maart 2011 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen dat misstanden bij prostitutie zou moeten bestrijden. Het gaat dan met name om bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en wordt daar op 24 mei behandeld. Het wetsvoorstel regelt dat een vrouw die als prostituee wil werken, zich moet aanmelden bij een ambtenaar van de gemeente. Zij moet haar paspoortgegevens afgeven. De ambtenaar registreert haar gegevens in het land ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 januari 2011

Registratie prostituees

Sinds 11 november 2009 ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat misstanden bij prostitutie zou moeten bestrijden. Het gaat dan met name om bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk begin 2011 in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoorstel regelt dat een vrouw die als prostituee wil werken, zich moet aanmelden bij een ambtenaar van de gemeente. Zij moet haar paspoortgegevens en een pasfoto afgeven. De ambtenaar registreert haar gegeven ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.025 seconden