Laatste update: 10 februari 2017

Wetsvoorstel over privacy leerlinggegevens

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker (PvdA) om de privacy van leerlinggegevens te verbeteren. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden gegevens van leerlingen in de cloud opgeslagen. Het kan handig zijn voor een leerling als de persoonlijke voortgang wordt bijgehouden, maar het is tegelijk waardevolle informatie voor de aanbieder van de leermiddelen. Ook kan het een privacyrisico zijn als de gegevens ongewild op straat komen te liggen.

Om de risico's enigszins te beperken, wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat de gegevens aan een code gekoppeld worden in plaats van aan de identificerende gegevens van een leerling. Het is nog onbekend door wie deze code wordt aangemaakt. Als dat door de school gebeurt, blijft ook voor de uitgever van de leermiddelen de echte identiteit geheim. Als de code door de uitgever wordt gemaakt, is de privacywinst een stuk minder omdat het dan alleen beschermt tegen de mogelijkheid dat gegevens door kwaadwillenden worden buitgemaakt.

Privacyconvenant

Het wetsvoorstel zal zeer waarschijnlijk aansluiten bij het privacy-convenant dat door de onderwijssector is opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met leerlinggegevens binnen het onderwijs en wordt de school als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aangewezen. In principe bepaalt de school dus welke gegevens van leerlingen met leveranciers gedeeld worden. De regels rond het pseudonimiseren worden niet met dit convenant geregeld.

Pas na het advies van de Raad van State wordt de inhoud van het wetsvoorstel openbaar gemaakt.

 

Laatste update: 10.02.2017

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: 1

Tags: leerlinggegevens, leermiddelen, pseudonimiseren
 

 


Index

Zoeken in wetten, voorstellen en proefballonnen op:

Stemming

Stemming over het voorstel 'pseudonimiseren leerlinggegevens in de cloud'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Gerelateerd

Registratie van leerlingen met een beperking of gedragsprobleem

Registratie van leerlingen met een beperking of gedragsprobleemDe Tweede Kamer heeft op 20 januari 2015 een wetsvoorstel (toelichting) aangenomen waarmee gegevens van leerlingen met een handicap of gedragsproblemen geregistreerd moeten worden. Lees verder >>>


Elektronisch Leerling Dossier (ELD)

Elektronisch Leerling Dossier (ELD)Op 6 maart is het wetsvoorstel dat de eerste stap regelt naar een landelijk uniform elektronisch leerlingdossier (ELD) aangenomen door de Eerste Kamer. Lees verder >>>

Deel deze pagina via:

Twitter Facebook LinkedIn Email Google+

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

18-01-17

Nog geen zicht op een Constitioneel Hof

foto

Slechts een deel van de politieke partijen heeft de mogelijkheid voor een Constitutioneel Hof in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing 2017 opgenomen. Het is de vraag of de benodigde tweederde meerderheid voor aanpassing van de Grondwet de komende periode gehaald zal worden. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.116 seconden