Laatste update: 27 juni 2017

Wilders herhaalt oproep voor preventief opsluiten

Geert Wilders (PVV) herhaalt de oproep van zijn partij om mensen preventief op te sluiten als zij "een mogelijk gevaar [vormen] voor de nationale veiligheid". Wilders zegt hiervoor een wetsvoorstel te zullen indienen.

Volgens de PVV-leider moeten de veiligheidsdiensten iemand bij de minister van Binnenlandse Zaken kunnen voordragen voor opsluiting. De minister tekent vervolgens voor de vastzetting. Welke criteria er moeten gelden voor het preventief opsluiten van mensen vermeldt Wilders niet. Wel erkent hij in De Telegraaf dat iemand opsluiten zonder bewijs een ingrijpende maatregel is, maar hij denkt dat dit voorstel "levens [kan] sparen".

Dit nieuwe plan is vrijwel identiek aan het het plan dat de PVV in 2013 lanceerde. Toenmalig PVV-Kamerlid Van Klaveren riep de regering op met een wetsvoorstel te komen om mensen preventief te kunnen opsluiten. Hij vond het "ongewenst […] dat mogelijke terroristen op straat vrij rondlopen". In het plan van Van Klaveren werd een bestuursrechter pas na een half bij de zaak betrokken om te oordelen of de opsluiting mogelijk verlengd zou moeten worden. In het nieuwe plan moet een rechter binnen een week na opsluiting controleren of de procedures goed zijn gevolgd. De rechter zou geen inhoudelijk oordeel mogen geven of de opsluiting terecht is.

Opsluiten bij jaarwisseling 

Ook andere politieke partijen pleiten met zekere regelmaat voor preventief opsluiten, zij het dan om andere redenen en minder langdurig. Op 5 januari 2017 herhaalde toenmalig Tweede Kamerlid Marcouch (PvdA) zijn oproep om mensen preventief op te sluiten zodat "alle andere inwoners [...] veilig [kunnen] feesten". Het Kamerlid onderkent dat  hierbij iemand een straf wordt opgelegd nog voordat hij of zij in de fout gaat, maar vindt het desondanks noodzakelijk. In 2010 pleitten hij samen met collega Recourt (PvdA) ook al voor het preventief opsluiten van mensen tijdens de jaarwisseling. "Notoire, recidiverende geweld­plegers die vorig jaar zijn gezien en zijn aangehouden en die bij naam en toenaam bekend zijn, moeten een nachtje in de cel worden gezet." Dat zou dan moeten gebeuren op basis van evaluaties van ambtenaren van voorgaande jaren.

Anti-monarchisten

Eerder vond Tweede Kamerlid Schouw (D66) ook dat "preventief opsluiten soms moet gebeuren". Hij zei dat in de aanloop naar de inhuldiging van Willem Alexander. Verschillende mensen zijn toen preventief opgepakt, waaronder Erwin Lensink, de man die het waxinelichthoudertje naar de Gouden Koets gooide en daar twee jaar voor gevangen zat.

Preventief opsluiten of 'administratieve detentie' betekent dat je geen misdrijf meer hoeft te begaan of het zelfs maar van plan hoeft te zijn om in de cel te belanden. Ook is tussenkomst van een rechter niet meer nodig om opgesloten te worden.

 

Laatste update: 27.06.2017

Status onderwerp: proefballon

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 29754

Tags: preventief, opsluiten, administratieve detentie, PvdA, PVV, D66
 

 


Index

Stemming

Stemming over de proefballon 'preventief opsluiten'*.

* Officiële stemming over deze proefballon is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

07-01-18

Kerken houden toch toegang tot gemeentelijke administratie

Religieuze instellingen blijven door de gemeente geïnformeerd worden als burgers verhuizen, trouwen of overlijden. De toezegging van het vorige kabinet om dit per 1 januari 2018 te beëindigen, is door het nieuwe kabinet teruggedraaid. Wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie worden automatisch aan kerken doorgegeven. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.123 seconden