Laatste update: 25 november 2014

Integrale datawet

De PvdA wil een alomvattende datawet waarin alle regels over elektronische gegevens opgenomen moeten worden. Daarbij is er volgens de PvdA geen behoefte aan een algemene hackbevoegdheid voor politie. Het voorstel is vandaag in de Tweede Kamer besproken.

PvdA-Kamerleden Jeroen Recourt en Astrid Oosenbrug dienen vandaag een voorstel in om alle regels over de omgang met (internet-)gegevens in één integrale wet te stoppen. Tegelijkertijd wil de partij nieuwe regels invoeren. Nederland zou hierdoor een aantrekkelijker land worden voor bedrijven in de interneteconomie. Deze alomvattende datawet moet van de PvdA "regelen hoe we de privacy van onze burgers op internet beschermen, helder afbakenen wat de overheid wel en niet mag om cybercrime te bestrijden, en duidelijke regels maken voor bedrijven in de digitale economie."

Met dit wetsvoorstel wil de PvdA in ieder geval de volgende regels invoeren.

- Internet Service Providers (ISP's) moeten nauw met de politie gaan samenwerken bij de opsporing en handhaving op internet. Zo moet de overheid van ISP's kunnen eisen om onwelgevallige informatie te verwijderen. Ook moeten er heldere regels en procedures komen om bij de opsporing de medewerking van ISP's te garanderen.

- De politie mag alleen op anonieme netwerken, zoals het TOR-netwerk, inbreken om misdaad te kunnen bestrijden. Een algemene hack-bevoegdheid, waar minister Opstelten aan werkt, hoeft er van de PvdA niet komen.

- Burgers moeten het recht krijgen om vergeten te worden op internet. Het gaat de PvdA dan specifiek om de gegevens over mensen die door bedrijven zijn opgeslagen. Over het recht om vergeten te worden door zoekmachines, zoals op 15 mei 2014 door het Europese Hof is afgedwongen, laat de PvdA zich niet uit.

Op dit moment is het nog niet goed mogelijk de impact op de privacy van dit voorstel te bepalen.

 

 

Laatste update: 25.11.2014

Status onderwerp: proefballon

Impact op privacy: 0

Tags: integrale, alomvattende, datawet, PvdA
 

 


Index

Stemming

Stemming over de proefballon 'integrale datawet'*.

* Officiële stemming over deze proefballon is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

28-11-17

Uitbreiding continue screening door overheid

Per 1 maart 2018 wordt het personenregister in de kinderopvang actief. Met het personenregister wordt het aantal personen dat onder continue screening van de overheid valt, flink uitgebreid. In dit register worden personen geregistreerd die structureel in contact komen met kinderen in de kinderopvang. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.118 seconden