Laatste update: 13 juni 2013

Inzage justitie in medische dossiers

De Eerste Kamer heeft veel kritische vragen over het wetsvoorstel (toelichting) van staatssecretaris Teeven (VVD) waarmee justitie toegang krijgt tot medische dossiers. Dit wetsvoorstel regelt dat mensen die niet mee willen werken aan een gedragskundig onderzoek toch tot TBS kunnen worden veroordeeld. Een onderzoeksteam van het OM probeert dan op basis van het medisch dossier een inschatting van de geestelijke gezondheid van een verdachte te maken. Dit kan zonder toestemming van de verdachte. De rechter kan deze inschatting vervolgens mee laten wegen in zijn/haar oordeel over de verdachte. Op dit moment valt het medisch dossier onder het beroepsgeheim van de arts en moeten politie en justitie aan de verdachte eerst toestemming vragen voor inzage.

Eerste Kamerleden van de SP vragen zich af of het het wel waard is om het vertrouwen van de hele samenleving in het medisch beroepsgeheim op het spel te zetten om inzage te krijgen in de psychische gesteldheid van zo'n 35 onwillige verdachten. Ook GroenLinks, D66 en de PvdA hebben twijfels over "de noodzaak en met name de proportionaliteit van de voorgestelde inbreuk op het medisch beroepsgeheim". Het CDA stelt in navolging van het college van procureurs generaal "dat het niet uitsluit dat de hele regeling niet eens een oplossing biedt voor het verkrijgen van gegevens van een weigerende observandus".

De Tweede Kamer heeft op 18 december 2012 ingestemd met dit wetsvoorstel. Enkele partijen waren wel tegen de inbreuk op het medisch beroepsgeheim, maar vonden dit niet voldoende reden om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Zie voor de stemming de grafiek hiernaast.

Advies
De Raad van State heeft ernstige bedenkingen en adviseerde onder andere omwille van zorgvuldigheid de inbreuk op het medisch beroepsgeheim uit deze wet te halen en in een apart wetsvoorstel te behandelen. De staatssecretaris heeft dit advies niet opgevolgd.

 

Laatste update: 13.06.2013

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 32398, 32337, 32399

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 17.12.2012

Tags: tbs, inzage, medische, dossiers
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'inzage justitie in medische dossiers'*.

* Stemming in de Tweede Kamer is geweest. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Gedwongen geestelijke gezondheidzorg

Mensen kunnen dwangzorg krijgen als "de veiligheid van andere burgers in gevaar komt of een persoon niet meer in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn situatie". Hiervoor is op 14 juni 2010 een wetsvoorstel door toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) en toenmalig minister van Volksgezondheid  Ab Klink (CDA). Lees verder >>>


Verplichte zorg dementerenden en verstandelijk gehandicapte mensen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen verstandelijk gehandicapten of dementerenden een verplichte vorm van zorg krijgen. Een wetsvoorstel (toelichting) hiervoor is op 19 september 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Lees verder >>>


.

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

15-10-17

Tweede Kamer akkoord met iets betere privacybescherming leerlingen

De Tweede Kamer heeft op 10 oktober 2017 unaniem ingestemd met het iets beter beschermen van privacy van leerlingen in het onderwijs. Bij het gebruik van digitaal studiemateriaal krijgen de leveranciers minder persoonlijke gegevens van de leerlingen in handen. Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens van leerlingen bij de aanbieder van die leermiddelen opgeslagen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.123 seconden