Laatste update: 1 november 2013

Verplichte zorg dementerenden en verstandelijk gehandicapte mensen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen verstandelijk gehandicapten of dementerenden een verplichte vorm van zorg krijgen. Een wetsvoorstel (toelichting) hiervoor is op 19 september 2013 door de Tweede Kamer aangenomen.

De dwangzorg geldt voor mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (voorheen AWBZ) hulp nodig hebben. Voor dwangzorg hoeft men niet in een instelling opgenomen te zijn.

Omdat er overlap is met het wetsvoorstel voor verplichte geestelijke gezondheidszorg, heeft de Eerste Kamer besloten te wachten met de behandeling van dit wetsvoorstel tot ook dat wetsvoorstel in de Eerste Kamer ligt.

 

Laatste update: 01.11.2013

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -1

Dossier tweede kamer: 31996

Document stemmingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...

Datum stemming: 19.09.2013

Tags: verplichte, geestelijke gezondheidszorg, ggz, dwang
 

 


Index

Stem tegen de sleepwet!

referendum sleepwet Stem op 21 maart tegen de nieuwe sleepwet voor de geheime diensten.

Stemming

Stemming over het voorstel 'wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte clienten'*.

* Stemming in de Tweede Kamer is geweest. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Inzage justitie in medische dossiers

De Eerste Kamer heeft veel kritische vragen over het wetsvoorstel (toelichting) van staatssecretaris Teeven (VVD) waarmee justitie toegang krijgt tot medische dossiers. Dit wetsvoorstel regelt dat mensen die niet mee willen werken aan een gedragskundig onderzoek toch tot TBS kunnen worden veroordeeld. Lees verder >>>


Gedwongen geestelijke gezondheidzorg

Mensen kunnen dwangzorg krijgen als "de veiligheid van andere burgers in gevaar komt of een persoon niet meer in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn situatie". Hiervoor is op 14 juni 2010 een wetsvoorstel door toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) en toenmalig minister van Volksgezondheid  Ab Klink (CDA). Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.134 seconden