Laatste update: 17 februari 2014

Decentralisatie jeugdzorg (Jeugdwet)

Op 18 februari 2014 is de jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is door staatssecretaris Van Rijn de laatste horde genomen om per 1 januari 2015 de jeugdzorg door de gemeenten te laten uitvoeren.

Met de decentralisatie komen er zeer veel persoonsgegevens in handen van gemeente-ambtenaren. Dit betreft onder andere medische en andere gevoelige persoonsgegevens van zorgverzekeraars en zorgverleners. Maar ook worden gegevens verzameld van de belastingdienst, schuldhulpverlening, reclassering of UWV.

In het debat van 11 februari wist de Eerste Kamer het kabinet tot enkele toezeggingen op het gebied van privacy te bewegen. Zo wordt er voor de inrichting van de jeugdzorg bij de gemeenten een toets uitgevoerd op de risico's bij het verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook komt er een privacy informatie folder voor ambtenaren die straks met de nieuwe jeugdwet moeten werken. 

Gelijktijdig met dit wetsvoorstel is ook het wetsvoorstel voor het verplicht gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg door de Eerste Kamer aangenomen. Op 17 oktober werd de jeugdwet met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. 

Decentralisaties
De jeugdwet regelt de decentralisatie naar de gemeenten van de jeugdhulp, inclusief de geestelijke gezondheidszorg voor deze groep. Het kabinet denkt dat betere hulp geboden kan worden als het dichter bij mensen georganiseerd wordt. Bovendien wordt deze 'transitie' aangegrepen om flink te bezuinigen.

Naast de jeugdzorg, wordt ook de maatschappelijke ondersteuning (AWBZ-zorg) en de uitvoering rond uitkeringen (participatiewet) bij de gemeenten ondergebracht. Onder het motto "Eén gezin, één plan, één regisseur" wil het kabinet de uitvoering zelfs zoveel mogelijk in één hand te leggen. Men denkt met een integrale benadering effectiever bij gezinnen in te kunnen grijpen. Om dit voor elkaar te krijgen, worden veel gegevens bij de gemeente bij elkaar gebracht. Ook worden gegevens niet alleen op persoonsniveau, maar ook op gezinsniveau verzameld en vastgelegd.

De drie wetsvoorstellen kennen op het gebied van gegevensuitwisseling en privacy (vrijwel) dezelfde wetsartikelen. Zie voor meer informatie het wetsvoorstel WMO 2015.

De nieuwe situatie moet op 1 januari 2015 in werking treden. Om die reden is de invoering al gestart, terwijl op dit moment slechts één van de drie wetsvoorstellen door het parlement is goedgekeurd.

Onrechtmatig
Het gebruik van gegevens  voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld is wettelijk verboden. Zo mogen bijvoorbeeld gegevens die voor 'werk & inkomen' zijn verzameld, niet worden gebruikt voor jeugdzorg. Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwde (PDF) het kabinet voor deze onrechtmatige ontwikkeling. Het kabinet heeft aangegeven dat die gegevensuitwisseling op dit moment niet aan de orde is. De infrastructuur bij de gemeenten wordt hier wel al op ingericht.

 

 

Laatste update: 17.02.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 33684

Document stemmingen: http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20...

Datum stemming: 16.10.2013

Bekeken: 16.683 keer.

Tags: jeugdwet, wmo, participatiewet, decentralisatie
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'decentralisatie jeugdzorg (jeugdwet)'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgt de gemeente toegang tot veel medische en gevoelige persoonsgegevens. Het wetsvoorstel hierover is op 8 juli door de Eerste Kamer aangenomen. Lees verder >>>


Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

In oktober 2012 verscheen een evaluatierapport over de inzet van de verwijsindex. In de begeleidende brief wordt gesteld dat het gebruik van de verwijsindex moet worden uitgebreid. Lees verder >>>


Kabinet slaat harde kritiek toezichthouder wederom in de wind.

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

31-03-23

Europese toezichthouder kritisch over vingerafdrukken in paspoort

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming (EDPS) is kritisch over het plan van de Europese Commissie om vingerafdrukken en gezichtskenmerken op te nemen in paspoort en identiteitskaart. Ook de Tweede Kamer is kritisch, maar staatssecretaris Knops (CDA) onderneemt geen actie. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.172 seconden