Laatste update: 15 februari 2014

Algemene wet op het binnentreden

De overheid mag in specifieke gevallen zonder toestemming van de bewoner een woning binnengaan. Dit is geregeld in de Algemene wet op het binnentreden (Awob).

Om een woning zonder toestemming te mogen betreden is een schriftelijke machtiging nodig van de officier van justitie of de burgemeester. Hiervan kan worden afgeweken als "ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden." Dit zal in de praktijk gelden voor opsporings- of hulpdiensten die zich met een acute situatie bezighouden.

De wet is van 22 juni 1994 en is de uitwerking van artikel 12 van de Grondwet, waarin is vastgelegd dat de overheid zich onder voorwaarden toegang tot de woning mag verschaffen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel (toelichting) is zelfs uit 1984. Het wetsvoorstel is op 1 februari 1994 met algemene stemmen aangenomen. Gezien de verstreken tijd, heeft deze stemming weinig actuele betekenis en wordt daarom niet opgenomen in de privacy barometer.

 

Laatste update: 15.02.2014

Status onderwerp: wet

Impact op privacy:

Dossier tweede kamer: 19073, 26158, 25442

Datum stemming: 01.02.1994

Bekeken: 11.461 keer.

Tags: woningdoorzoeking, huiszoeking, awob, binnentreden
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'algemene wet op het binnentreden'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden

De Eerste Kamer heeft op 2 oktober 2012 het wetsvoorstel aangenomen waardoor miljoenen Nederlanders binnenkort controleambtenaren binnen moeten laten, ook zonder verdenking, maar op straffe van verlies van kinderbijslag, AOW of bijstand. Ook voor weduwen en weduwnaren, wezen en oudere arbeidsongeschikten geldt: wie de controleur niet binnenlaat, wordt daarvoor gekort. Lees verder >>>


PvdA, D66 en Groenlinks voor huisdoorzoekingen ook zonder verdenking

Vorige week is het wetsvoorstel goedgekeurd waarmee controleurs van uitkeringsinstanties onaangekondigd uw huis binnen mogen komen om uw gezinssituatie te controleren. Werkt u niet mee, dan kan dat ten koste gaan van de uitkering die u ontvangt. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

07-11-18

Gebruik risicoprofielen in de zorg krijgt wettelijke basis

Het opstellen van risicoprofielen van mensen voor het gebruik van medische zorg krijgt een wettelijke basis. Minister Bruins (VVD) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.  Het Zorginstituut stelt namens het ministerie per verzekerde een risicoprofiel op. Deze persoonlijke medische risicoprofielen worden gebruikt om kosten tussen zorgverzekeraars te kunnen verrekenen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.189 seconden