Laatste update: 15 mei 2018

Tweede Kamer: Autoriteit Persoonsgegevens moet niet streng handhaven

Vandaag is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Nederlandse invulling voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 13 maart ging de Tweede Kamer al akkoord. Daarbij werd een motie aangenomen die de Autoriteit Persoonsgegevens oproept de nieuwe wet voorlopig niet streng te handhaven.

De uitvoeringswet (toelichting) is nodig om de nieuwe Europese privacyregels per 25 mei 2018 van kracht te laten zijn. De nieuwe privacyregels gelden in de gehele EU en zijn in principe in elk land hetzelfde. Wel is er ruimte om op bepaalde punten een nationale aanpassing te maken. Soms is dat noodzakelijk. Zo wordt er in de Europese wet gesproken over een toezichthouder, maar elk land moet dan in eigen wetgeving de toezichthouder aanwijzen en bepalen hoe die wordt ingericht. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Daarnaast laat de Europese privacywet op bepaalde onderwerpen ruimte voor een nationale invulling omdat de Europese landen over de invulling daarvan van mening verschillen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 AVG) waaronder etnische, politieke, religieuze, medische, seksuele en strafrechtelijke gegevens. Ook de benodigde wettelijke grondslag voordat gegevens rechtmatig verwerkt mogen worden (artikel 6 AVG) en bijvoorbeeld de leeftijd waarop kinderen zelfstandig over hun gegevens mogen beslissen (artikel 8 AVG) kunnen nationaal verder worden ingevuld.

In het Nederlandse wetsvoorstel is zoveel mogelijk aangesloten bij het juridisch kader dat door de Wet bescherming persoonsgegevens is vormgegeven.

Niet te streng

De Tweede Kamer nam bij dit wetsvoorstel een motie aan waarin de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt gevraagd niet te streng te zijn bij het handhaven van de nieuwe regels. Dit gebeurde op voorstel van VVD, D66, ChristenUnie, CDA en de SGP. De AP zou zich volgens deze partijen "primair [moeten] richten op voorlichting en hulp bij de interpretatie en uitvoering van de regelgeving". Alleen bij bewuste schendingen zou de AP mogen handhaven.

GroenLinks diende nog een opvallend wijzigingsvoorstel in. Met de wijziging zouden organisaties, zoals telecom- en internetbedrijven op hoofdlijnen moeten rapporteren welke medewerking zij de inlichtingendiensten hebben verleend bij het verstrekken van gegevens. Dit wijzigingsvoorstel is niet aangenomen.

Zodra de nieuwe privacyregels van kracht worden, vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. De wet wordt na drie jaar geëvalueerd.

 

Laatste update: 15.05.2018

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: 1

Dossier tweede kamer: 34851, 32761

Datum stemming: 13.03.2018

Bekeken: 22.322 keer.

Tags: uitvoeringswet, AVG, GDPR, privacywet, EU, verordening
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'uitvoeringswet avg'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Akkoord nieuwe europese privacyregels

De nieuwe Europese privacyregels zijn definitief vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regels gaan in de gehele Europese Unie gelden en zijn vanaf 25 mei 2018 van kracht. Lees verder >>>


Wet Bescherming Persoonsgegevens

Deze wet vervangt de Wet Persoonsregistraties (WPR) en geeft uitvoering aan richtlijn 95/46/EG (PbEG L 281) van de Europese Unie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name in het kader van de informatiemaatschappij. De wet vereenvoudigt de administratieve procedures voor de houders van gegevensregistraties en geeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden; ondermeer om op te treden tegen onrechtmatige gegevensverwerking. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

05-12-18

Tweede Kamer stemt in met uitwisselen betaalgegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee andere bedrijven uw betaalgegevens bij banken mogen opvragen als u daar toestemming voor geeft. Op basis van die gegevens kunnen bedrijven nieuwe financiële diensten ontwikkelen. Critici vrezen dat gegevens te gemakkelijk toegankelijk worden. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.132 seconden