Laatste update: 4 april 2012

Elektronisch Leerling Dossier (ELD)

Op 6 maart is het wetsvoorstel dat de eerste stap regelt naar een landelijk uniform elektronisch leerlingdossier (ELD) aangenomen door de Eerste Kamer. Op 13 oktober 2010 was de Tweede Kamer al akkoord gegaan. Scholen worden met deze wet verplicht bij het dossier van leerlingen een uniek, persoonsgebonden nummer te gebruiken, zodat de informatie doorgegeven kan worden aan volgende scholen van de leerling. Door elke leerling een uniek nummer te geven, kan een leerling gedurende zijn/haar gehele onderwijsleven gevolgd worden.

Naast de schoolprestaties (rapportcijfers), worden er gegevens in het dossier opgenomen die "relevant zijn voor de onderwijssituatie". Dit kunnen bepaalde medische of sociale gegevens zijn. Als voorbeeld noemde staatssecretaris Van Bijsterveldt het drankgebruik van de ouders, de religie van de student, of een kind gepest is geweest, of er sprake is van epilepsie of dyslexie. De PVV pleitte er voor om ook justitiële gegevens in het dossier op te nemen, "vooral als die gaan over geweldsachtergronden". De richtlijn welke gegevens wel of niet mogen worden opgenomen, worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld. Dankzij een motie van Van der Ham (D66) heeft de Tweede en Eerste Kamer nog het recht de gegevens die vastgelegd mogen worden aan te passen. Op 2 december 2011 stuurde de minister een voorstel hierover naar de Tweede Kamer.

De gegevens worden per school bewaard en uitgewisseld met andere scholen waar de leerling onderwijs volgt. Er worden ook gegevens uitgewisseld met de Informatie Beheer Groep ten behoeve van de vaststelling van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid van de school.

 

Laatste update: 04.04.2012

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 32176

Document stemmingen: h-tk-20102011-9-12

Datum stemming: 12.10.2010

Bekeken: 22.778 keer.

Tags: leerling, leerlingen, dossier, ELD, persoonsgebonden, nummer
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'elektronisch leerling dossier (eld)'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Elektronisch Kind Dossier (EKD)

De wet publieke gezondheid regelt oa. het Elektronisch Kind Dossier, tegenwoordig ook bekend als het "digitaal dossier jeugdgezondheidszorg". Lees verder >>>


Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

In oktober 2012 verscheen een evaluatierapport over de inzet van de verwijsindex. In de begeleidende brief wordt gesteld dat het gebruik van de verwijsindex moet worden uitgebreid. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

21-02-19

Flexibeler gebruik leerlinggegevens

De gegevens van leerlingen kunnen gemakkelijker en flexibeler gebruikt worden door het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en mogelijke andere belanghebbenden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben hiermee ingestemd. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.142 seconden