Laatste update: 4 april 2012

Elektronisch Leerling Dossier (ELD)

Op 6 maart is het wetsvoorstel dat de eerste stap regelt naar een landelijk uniform elektronisch leerlingdossier (ELD) aangenomen door de Eerste Kamer. Op 13 oktober 2010 was de Tweede Kamer al akkoord gegaan. Scholen worden met deze wet verplicht bij het dossier van leerlingen een uniek, persoonsgebonden nummer te gebruiken, zodat de informatie doorgegeven kan worden aan volgende scholen van de leerling. Door elke leerling een uniek nummer te geven, kan een leerling gedurende zijn/haar gehele onderwijsleven gevolgd worden.

Naast de schoolprestaties (rapportcijfers), worden er gegevens in het dossier opgenomen die "relevant zijn voor de onderwijssituatie". Dit kunnen bepaalde medische of sociale gegevens zijn. Als voorbeeld noemde staatssecretaris Van Bijsterveldt het drankgebruik van de ouders, de religie van de student, of een kind gepest is geweest, of er sprake is van epilepsie of dyslexie. De PVV pleitte er voor om ook justitiële gegevens in het dossier op te nemen, "vooral als die gaan over geweldsachtergronden". De richtlijn welke gegevens wel of niet mogen worden opgenomen, worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld. Dankzij een motie van Van der Ham (D66) heeft de Tweede en Eerste Kamer nog het recht de gegevens die vastgelegd mogen worden aan te passen. Op 2 december 2011 stuurde de minister een voorstel hierover naar de Tweede Kamer.

De gegevens worden per school bewaard en uitgewisseld met andere scholen waar de leerling onderwijs volgt. Er worden ook gegevens uitgewisseld met de Informatie Beheer Groep ten behoeve van de vaststelling van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid van de school.

 

Laatste update: 04.04.2012

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: -3

Dossier tweede kamer: 32176

Document stemmingen: h-tk-20102011-9-12

Datum stemming: 12.10.2010

Foto: 'Mother Helping With Homework' van David Castillo Dominici, freedigitalphotos.net

Fotolicentie: freedigitalphotos.net

Tags: leerling, leerlingen, dossier, ELD, persoonsgebonden, nummer
 

 


Index

Zoeken in wetten, voorstellen en proefballonnen op:

Stemming

Stemming over de wet 'elektronisch leerling dossier (eld)'*.

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

In oktober 2012 verscheen een evaluatierapport over de inzet van de verwijsindex. In de begeleidende brief wordt gesteld dat het gebruik van de verwijsindex moet worden uitgebreid. Lees verder >>>


Elektronisch Kind Dossier (EKD)

De wet publieke gezondheid regelt oa. het Elektronisch Kind Dossier, tegenwoordig ook bekend als het "digitaal dossier jeugdgezondheidszorg". Lees verder >>>

Deel deze pagina via:

Twitter Facebook LinkedIn Email Google+

Tweede Kamer

Verkiezingen 2017

 
 
 
 
 

Doe de Privacy Stemwijzer! >>>

Big Brother Awards

Big Brother AwardsDe prijzen voor de grofste privacy-schender 2016 gingen naar minister Schippers (VVD) en de gemeente Rotterdam. Bekijk de terugblik van de Big Brother Awards 2016.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

11-01-17

Nieuwe EU-regels voor bescherming online privacy

foto

De Europese Commissie heeft op 10 januari nieuwe regels voor online privacy gepresenteerd. De zogeheten ePrivacy verordening regelt de vertrouwelijkheid van communicatie bij internet- en telecomdiensten en is een aanvulling op de algemene nieuwe Europese privacyregels. Zowel deze speciale als de algemene privacyregels zouden vanaf 25 mei 2018 in werking moeten treden. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.048 seconden