Nieuws en opinie

4 februari 2019

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Minister Van Engelshoven (D66) heeft de lijst met gegevens gepubliceerd die scholen over hun leerlingen en studenten moeten registreren. Het gaat om circa honderd (soorten van) gegevens, afhankelijk van de situatie van de leerling of student. Onderaan dit artikel vindt u een samenvatting van die gegevens. De lijst beschrijft de gegevens van vier van de systemen die binnen het onderwijs gebruikt worden, te weten de basisregistratie, de verzuimregistratie, het diplomaregister en het vrijstellingsregister. Voor andere systemen gelden andere regels. Lees verder >>>

Nieuws over wet

13 april 2014

Uitbreiding bevoegdheden vreemdelingenwet

Vanaf 1 maart 2014 mogen de vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee zonder toestemming een woning doorzoeken. Dat staat in een nieuwe wet (memorie van toelichting) die op 11 februari door de Eerste Kamer is aangenomen. Staatssecretaris Teeven wil met deze uitbreiding van de bevoegdheden het toezicht op (illegale) vreemdelingen in ons land verbeteren. Om de identiteit van een (illegale) vreemdeling te controleren, mocht de politie tot 1 maart wel een woning of onderneming binnengaan, maar niet doorzoeken. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

10 december 2013

Eerste Kamer stemt in met centrale database vingerafdrukken vreemdelingen

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging (toelichting) op de vreemdelingenwet. De wet regelt dat er van alle vreemdelingen tien vingerafdrukken en een pasfoto worden opgeslagen in een centrale database. Staatssecretaris Teeven (VVD) wil hiermee documentfraude tegengaan. De staatssecretaris weet in het voorjaar van 2014 om hoeveel fraudegevallen het gaat. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 29 januari 2013 al aan. Er komt een centrale database (Basisvoorziening Vreemdelingen, BVV) waarin de tien vingerafdrukken en de pasfoto van vreemdelingen worden geregistreerd. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

21 augustus 2013

Opstelten: vingerafdrukken vreemdelingen direct opslaan

Minister Opstelten wil een centrale database met vingerafdrukken van vreemdelingen direct invoeren. Hij vindt nader onderzoek of het systeem noodzakelijk is niet nodig. Dit schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer (PDF). Een vergelijkbare centrale database met vingerafdrukgegevens van Nederlanders is door de Tweede Kamer een jaar geleden juist afgeschaft. De Tweede Kamer vond de inbreuk op de privacy en de onbetrouwbaarheid van de gegevens te groot. Op dit moment behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel waarmee van elke vreemdeling tien vingerafdrukken worden afgenomen. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

5 maart 2013

Zes redenen waarom Eerste Kamer tegen wijziging vreemdelingenwet moet stemmen.

Geachte Kamerleden, Dinsdag 12 maart vergadert u over de wijziging op de vreemdelingenwet zoals die onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen. De wijziging regelt dat alle mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, 10 vingerafdrukken moeten laten afnemen. Deze vingerafdrukken komen in een centrale database die onder zeer soepele voorwaarden voor opsporing gebruikt mag worden. Gezien de onderstaande zes redenen roepen wij u op dit wetsvoorstel te verwerpen. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

4 februari 2013

Tweede Kamer ziet buitenlanders als potentiële criminelen.

Vorige week is de gewijzigde vreemdelingenwet door de Tweede Kamer aangenomen. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat elke buitenlander van buiten de EU, die hier langer dan drie maanden wil blijven, alle tien zijn vingerafdrukken en een pasfoto in een database moet stoppen. Die database komt beschikbaar voor politie en justitie. Logisch, want alle buitenlanders zijn potentiële criminelen. Voor Nederlanders wordt geen database met vingerafdrukken aangelegd. Dat plan was ooit al wel door de Tweede Kamer aangenomen, maar de maatschappelijke weerstand was enorm. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

29 januari 2013

Tweede Kamer heeft ingestemd met centrale database vingerafdrukken van alle vreemdelingen.

Vandaag is de wijziging (toelichting) op de vreemdelingenwet door de Tweede Kamer aangenomen. De wet regelt dat er van alle vreemdelingen tien vingerafdrukken en een pasfoto worden opgeslagen in een centrale database. Staatssecretaris Teeven (VVD) wil hiermee documentfraude tegengaan. De staatssecretaris weet in het voorjaar om hoeveel fraudegevallen het gaat. Er komt een centrale database (Basisvoorziening Vreemdelingen, BVV) waarin de tien vingerafdrukken en de pasfoto van vreemdelingen wor.. . Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

19 maart 2012

Opslag vingerafdrukken buitenlander

Minister Leers (CDA) heeft een wetsvoorstel ingediend om tien vingerafdrukken van buitenlanders op te kunnen slaan. Het gaat om iedereen die een tijdelijke verblijfsvergunning aanvraagt, bijvoorbeeld voor asiel, maar ook voor werk of studie. De minister denkt hiermee fraude te voorkomen. Ook wil de minister deze gegevens gebruiken bij opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit mag bij Nederlanders volgens de paspoortwet niet, maar bij vreemdelingen straks dus wel. De gegevens mogen ook ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.091 seconden