Nieuws over wet

6 november 2012

De wietpas vervalt.

In het regeerakkoord staat dat de wietpas verdwijnt. Op 5 november 2012 bevestigde minister Opstelten (VVD) op Nederland 1 dat het 'besloten club'-criterium voor coffeeshops vervalt. Dat betekent dat coffeeshops geen register meer hoeven bij te houden van hun bezoekers. Opstelten leek tijdens de uitzending ook toe te willen geven aan de druk vanuit Amsterdam om daar de toeristen toegang tot coffeeshops te verlenen. Voor het zuiden van het land zou het ingezetenen-criterium wel blijv... Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 oktober 2012

Open brief aan Eerste Kamer over het registreren van prostituees

OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER Geachte Eerste Kamerleden, Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen. Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register. Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

29 oktober 2012

OPEN BRIEF AAN DE EERSTE KAMER Den Haag, 28 oktober 2012

Geachte Eerste Kamerleden,

Op dit moment spreekt u over het wetsvoorstel “Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche”. Een belangrijk onderdeel in dit wetsvoorstel vormt de registratieplicht voor prostituees. Het wetsvoorstel dient naar onze mening verworpen te worden. In verband daarmee willen wij u graag wijzen op de volgende tekortkomingen. Er is geen concreet, vastomlijnd doel voor het register. Uit de toelichting van minister Opstelten (VVD) blijkt op geen enkele wijze hoe het registreren van prostituees gaat bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 juli 2012

Buiten de niet erg concrete privacyparagraaf, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in programma VVD.

Buiten de privacyparagraaf van de VVD, die niet erg concreet is, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in. Het opvallendste is toch dat er heel veel niet wordt genoemd. De belangrijkste punten van de VVD zijn. Tegen de invoering van een kilometerheffing Iemand die aangifte doet kan tijdens de hele strafzaak anoniem blijven Meer bevoegdheden voor BOA's en winkel-BOA's Voorstander van de wietpas en softdrugs kunnen alleen "giraal" betaald wo ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

12 juni 2012

GroenLinks besteedt flink aandacht aan privacy in haar concept-verkiezingsprogramma.

GroenLinks besteedt flink aandacht aan privacy en burgerrechten in haar concept-verkiezingsprogramma. GroenLinks pleit voor een verbetering van de bescherming van persoonsgegevens. Privacyschendende maatregelen moeten altijd kritisch vooraf worden beoordeeld en altijd na een bepaalde tijd worden geëvalueerd. GroenLinks wil dat de overheid meer openheid geeft over afluisteren van telefoon of internet. GroenLinks is tegen controlemaatregelen op internet, tegen de wietpas, tegen het register v ... Lees verder >>>

Nieuws en opinie

31 mei 2012

Het gaat redelijk met Nederland

Als je me een jaar geleden had gevraagd welke kant ik het op vond gaan met Nederland was ik somber gestemd geweest. Alles leek erop dat het aantal privacyschendende maatregelen verder en verder zou toenemen en de politici nooit zouden inzien dat privacy op zichzelf ook iets was om actief voor op te komen. Gelukkig kan ik nu, een jaar later, zeggen dat het weer de goede kant opgaat. Vingerafdrukken Een jaar geleden verliep mijn identiteitskaart en sinds 2009 moeten we, als normale Staatsburgers en niet als criminelen, onze vingerafdrukken afgeven wanneer we deze opnieuw aanvragen. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

15 december 2011

Met het schrappen van anti-privacy maatregelen valt miljarden te bezuinigen.

Onze regering geeft vele miljarden uit aan ineffectieve privacy-inperkende maatregelen. Waarom staan in een tijd waarin er door dit kabinet voor 18 miljard bezuinigd wordt, deze uitgaven nauwelijks ter discussie? Onder het mom van terrorismebestrijding zijn de afgelopen tien jaar na 9/11, veel privacy-inperkende maatregelen ingevoerd, die conflicteren met fundamentele burgerrechten. Deze maatregelen kosten naar schatting miljarden per jaar en blijken bijzonder ineffectief. Zo geven we alleen al aan de AIVD en het NCTb al 200 miljoen euro uit per veroordeelde terrorist. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.025 seconden