Nieuws over wet

6 november 2012

De wietpas vervalt.

In het regeerakkoord staat dat de wietpas verdwijnt. Op 5 november 2012 bevestigde minister Opstelten (VVD) op Nederland 1 dat het 'besloten club'-criterium voor coffeeshops vervalt. Dat betekent dat coffeeshops geen register meer hoeven bij te houden van hun bezoekers. Opstelten leek tijdens de uitzending ook toe te willen geven aan de druk vanuit Amsterdam om daar de toeristen toegang tot coffeeshops te verlenen. Voor het zuiden van het land zou het ingezetenen-criterium wel blijv... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

9 mei 2012

Stemming over de wietpas

Minister Opstelten heeft in een aanwijzing bepaald dat coffeeshops vanaf 1 mei 2012 besloten clubs worden. Bezoekers dienen zich te laten registreren bij een coffeeshop om toegang te krijgen. Er mogen maximaal 2000 leden per coffeeshop zijn. Buitenlanders kunnen geen lid worden. Er is veel bezwaar onder mensen om zich als drugsgebruiker te laten registreren. Komt er straks een landelijk systeem met geregistreerde drugsgebruikers? Welke gegevens worden vastgelegd? Kan je straks nog naar de VS ... Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

15 december 2011

Met het schrappen van anti-privacy maatregelen valt miljarden te bezuinigen.

Onze regering geeft vele miljarden uit aan ineffectieve privacy-inperkende maatregelen. Waarom staan in een tijd waarin er door dit kabinet voor 18 miljard bezuinigd wordt, deze uitgaven nauwelijks ter discussie? Onder het mom van terrorismebestrijding zijn de afgelopen tien jaar na 9/11, veel privacy-inperkende maatregelen ingevoerd, die conflicteren met fundamentele burgerrechten. Deze maatregelen kosten naar schatting miljarden per jaar en blijken bijzonder ineffectief. Zo geven we alleen al aan de AIVD en het NCTb al 200 miljoen euro uit per veroordeelde terrorist. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 oktober 2010

01 oktober 2010

Privacy en de regeer/gedoogakkoorden

Zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dat betekent dat de invulling bij maatregelen deels ontbreekt. De impact die dit kabinet op privacy heeft, zal gedurende de regeerperiode echt duidelijk worden. Hieronder vindt u de privacy-gerelateerde punten uit het regeer- en het gedoogakkoord. Veiligheid Het kabinet komt met een voorstel tot "verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren". Teeven (VVD) pleitte hier al langer voor. Ook komt er "meer cameratoezicht". Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.029 seconden