Brief aan de politiek

10 april 2017

Korte introductie privacy voor Kamerleden

Korte introductie privacy voor Kamerleden Geachte Kamerleden, Gefeliciteerd met uw verkiezing als Kamerlid. Er is een aanzienlijke kans dat u met privacy te maken krijgt in uw werk als volksvertegenwoordiger. Via deze brief willen we u ter informatie wat kernpunten over privacy aanreiken. Daarbij merken we op dat deze introductie enkele belangrijke begrippen en aspecten schetst en geen complete beschrijving is. Privacy is een aspect van menselijke vrijheid Ieder mens heeft een natuurlijke behoefte om sommige zaken privé te houden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

27 februari 2017

Privacy en zorg in de verkiezingsprogramma’s

Van wijzigingen in het medisch beroepsgeheim tot het verplaatsen van landelijke zorgtaken naar de gemeenten (decentralisatie), er vonden in vier jaar ingrijpende veranderingen plaats. Toch zijn er weinig partijen die hier heel gedetailleerd op ingaan in hun programma. Forum voor Democratie, Voor Nederland (VNL) en de Vrijzinnige Partij (VP) schrijven zelfs niets concreets over privacy in de zorg. Decentralisaties Door het decentraliseren van zorg naar de gemeenten, zou beter ingeschat kunnen worden welke zorg echt noodzakelijk is. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

13 december 2015

Gebiedsverbod tegen terreur

Het kabinet heeft op 9 december opnieuw het wetsvoorstel ingediend om mensen die een gevaar vormen voor de "nationale veiligheid" een meldplicht en gebiedsverbod op te kunnen leggen. Mensen hoeven geen strafbaar feit te hebben gepleegd om dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd te krijgen. Een vergelijkbaar wetsvoorstel sneuvelde in 2011 in de Eerste Kamer. Meldplicht en gebiedsverbod Minister Van der Steur stelt dat er "maatregelen nodig [zijn] teneinde de nationale veiligheid te beschermen tegen, met name, aanslagen op Nederlands grondgebied. Lees verder >>>

Nieuws over wet

27 mei 2015

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid door Eerste Kamer aangenomen

Het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken en het uitbreiden van de boetebevoegdheid voor het College Bescherming Persoons­gegevens (CBP) is door de Eerste Kamer op 26 mei 2015 unaniem aangenomen. Het CBP gaat 'richtsnoeren' opstellen voor bedrijven om de meldplicht concrete invulling te geven. De Eerste Kamer had nog wel vragen over de criteria voor het melden. In de wet staat daar nu over dat er gemeld moet worden bij "een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door hem worden verwerkt". Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

19 maart 2015

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid CBP met instemming in Eerste Kamer ontvangen

Het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken en het uitbreiden van de boetebevoegdheid voor het College Bescherming Persoons­gegevens (CBP) is door de Eerste Kamer met instemming ontvangen. Alleen de SP heeft gemengde gevoelens omdat het al tien jaar geleden is dat de Tweede Kamer in een motie om een meldplicht datalekken vroeg. De Eerste Kamer heeft nog wel vragen, maar geen daarvan lijkt van belemmerende aard. Zo vragen de VVD en het CDA hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot de komende privacyregels uit Europa. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

3 februari 2015

Ruimere bevoegdheden burgemeester om te straffen

De burgemeester krijgt ruimere bevoegdheden om straffen uit te delen. Hiermee zou ernstige overlast, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, tegengegaan moeten worden. De Tweede Kamer heeft hierover vandaag een wetsvoorstel aangenomen. Met dit wetsvoorstel zijn met name de termijnen verlengd waarvoor een burgemeester maatregelen mag opleggen. Zo kan een gebiedsverbod en een groepsverbod worden oplegd tot maximaal twee jaar. Een dergelijk verbod kan straks ook in een andere stad van kracht zijn en kan zo een stadionverbod van de KNVB versterken. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

11 november 2014

Minister moet onderzoek doen naar lek bij Zilveren Kruis

Zilveren Kruis verstuurde op 28 oktober een e-mail met medische gegevens naar 2463 personen, om een enquête uit te voeren naar de zorg in ziekenhuizen. Op 3 november werd bekend dat ze hierbij een blunder had begaan door de medische gegevens naar het verkeerde e-mailadres te sturen. Uit ons eerdere onderzoek was bekend dat alle zorgverzekeraars persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoelen, maar dat men bij Zilveren Kruis zelfs medische gegevens gebruikt, is zeer onwenselijk. Minister Schippers van Volksgezondheid en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moeten dan ook snel onderzoek doen naar wat er bij Zilveren Kruis precies is gebeurd en of vergelijkbare praktijken ook bij andere zorgverzekeraars plaatsvinden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

21 juni 2013

Melden van datalekken wordt verplicht.

Zodra persoonsgegevens op straat komen te liggen, moet de verantwoordelijke voor deze gegevens dat in bepaalde gevallen verplicht melden. Zowel de persoon op wie de gegevens betrekking hebben als het Collegde Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moeten in kennis worden gesteld. De meldplicht geldt voor bedrijven en overheid. Bij niet melden kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een boete van maximaal € 450.000,- opleggen. Staatssecretaris Teeven (VVD) heeft hiervoor op 21 juni 2013 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

18 december 2012

Belangrijke aandachtspunten voor het Kamerdebat over het EPD.

Op verzoek van de Tweede Kamer, heeft de minister inmiddels een schriftelijk antwoord op onderstaande brief gegegeven. Geachte Kamerleden, Donderdag 20 december 2012 vergadert u over het Landelijk Schakelpunt (LSP), voorheen aangeduid als het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Wij onderschrijven de noodzaak van goede communicatie in de zorg en een veilige (elektronische) uitwisseling van medische gegevens. Aansluiting op het LSP biedt echter op dit moment onvoldoende veiligheidsgaranties. Er is mede om die reden onder de bevolking, onder zorgverleners, onder deskundigen en onder ICT-experts weinig draagvlak voor het LSP. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 oktober 2010

01 oktober 2010

Privacy en de regeer/gedoogakkoorden

Zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dat betekent dat de invulling bij maatregelen deels ontbreekt. De impact die dit kabinet op privacy heeft, zal gedurende de regeerperiode echt duidelijk worden. Hieronder vindt u de privacy-gerelateerde punten uit het regeer- en het gedoogakkoord. Veiligheid Het kabinet komt met een voorstel tot "verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren". Teeven (VVD) pleitte hier al langer voor. Ook komt er "meer cameratoezicht". Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

6 juli 2010

Wet bestrijding ernstige overlast (voetbalwet) aangenomen

Op 6 juli 2010 is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is een aanpassing van de gemeentewet en is bedoeld om (ernstige) overlast en voetbalvandalisme aan te pakken. Waarschijnlijk treedt hij op 1 oktober 2010 in werking. De wet geeft de burgemeesters ruimere bevoegdheden om personen een gebiedsverbod, contactverbod of een meldplicht op te leggen. Deze wet regelt dat als een persoon twee keer ergens in Nederland de openbare orde heeft verstoord en er vrees bestaat dat hij het nog e ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.017 seconden