Nieuws over wetsvoorstel

13 december 2015

Gebiedsverbod tegen terreur

Het kabinet heeft op 9 december opnieuw het wetsvoorstel ingediend om mensen die een gevaar vormen voor de "nationale veiligheid" een meldplicht en gebiedsverbod op te kunnen leggen. Mensen hoeven geen strafbaar feit te hebben gepleegd om dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd te krijgen. Een vergelijkbaar wetsvoorstel sneuvelde in 2011 in de Eerste Kamer. Meldplicht en gebiedsverbod Minister Van der Steur stelt dat er "maatregelen nodig [zijn] teneinde de nationale veiligheid te beschermen tegen, met name, aanslagen op Nederlands grondgebied. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

3 februari 2015

Ruimere bevoegdheden burgemeester om te straffen

De burgemeester krijgt ruimere bevoegdheden om straffen uit te delen. Hiermee zou ernstige overlast, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, tegengegaan moeten worden. De Tweede Kamer heeft hierover vandaag een wetsvoorstel aangenomen. Met dit wetsvoorstel zijn met name de termijnen verlengd waarvoor een burgemeester maatregelen mag opleggen. Zo kan een gebiedsverbod en een groepsverbod worden oplegd tot maximaal twee jaar. Een dergelijk verbod kan straks ook in een andere stad van kracht zijn en kan zo een stadionverbod van de KNVB versterken. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 september 2014

Tweede Kamer akkoord met levenslang toezicht voor ex-gevangenen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel (toelichting) van staatssecretaris Teeven (VVD) om bepaalde ex-gedetineerden levenslang onder 'intensief' toezicht te plaatsen, nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Ook kunnen er levenslang "gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende voorwaarden" worden opgelegd, zoals een reis- of gebiedsverbod, verplichte opname in een instelling, een verhuisplicht of een vestigingsverbod. Daarnaast wil Teeven dat er levenslange verboden op drugs, alcohol of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunnen worden uitgedeeld. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

24 mei 2013

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel "levenslang toezicht".

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (VVD) om bepaalde ex-gedetineerden levenslang onder 'intensief' toezicht te kunnen plaatsen, nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Ook kunnen er (levenslang) "gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende voorwaarden" worden opgelegd, zoals een reis- of gebiedsverbod, een verhuisplicht of een vestigingsverbod. Daarnaast wil Teeven dat er levenslange verboden op drugs, alcohol of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunnen worden uitgedeeld. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

10 april 2012

Levenslang toezicht

Staatssecretaris Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie bereidt een wetsvoorstel voor om bepaalde delinquenten levenslang onder intensief toezicht te kunnen plaatsen, nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Ook kunnen er (levenslang) "gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende voorwaarden" worden opgelegd, zoals een reis- of gebiedsverbod. Daarnaast wil Teeven dat er levenslange verboden op drugs, alcohol of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunnen worden uitgedeeld. Het gaat om zow ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

6 juli 2010

Wet bestrijding ernstige overlast (voetbalwet) aangenomen

Op 6 juli 2010 is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is een aanpassing van de gemeentewet en is bedoeld om (ernstige) overlast en voetbalvandalisme aan te pakken. Waarschijnlijk treedt hij op 1 oktober 2010 in werking. De wet geeft de burgemeesters ruimere bevoegdheden om personen een gebiedsverbod, contactverbod of een meldplicht op te leggen. Deze wet regelt dat als een persoon twee keer ergens in Nederland de openbare orde heeft verstoord en er vrees bestaat dat hij het nog e ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.017 seconden