Nieuws en opinie

3 april 2018

Vijf tips voor een privacyvriendelijke blockchain

Het gebruik van de blockchain kan in strijd zijn met de nieuwe Europese privacy-regels. Veel hangt af van de implementatie die gekozen wordt. Privacy Barometer dook in de techniek en ontdekte vijf belangrijke privacy-risico's. De blockchain is een nieuwe techniek om transacties bij te houden. Net zoals een bank dat doet als je betalingen verricht. Of het kadaster die de overdracht van huizen bijhoudt. De blockchain is oorspronkelijk ontwikkeld om de transacties van de digitale munt Bitcoin bij te houden, maar kan ook voor andere transacties worden gebruikt. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

25 juni 2015

Huisarts vraagt uw steun voor betere privacy in de zorg

Huisarts Chantal van het Zandt vraagt uw hulp om uw medische dossier tegen zorgverzekeraars te beschermen. Op dit moment kunnen zij zonder veel moeite inzage in uw dossier krijgen. Van het Zandt wil desnoods naar de rechter om deze praktijken te stoppen. Huisarts Van het Zandt werd door de controlemolen van een zorgverzekeraar gehaald en bijna vermalen. Een statistisch model van de verzekeraar had haar aangewezen als mogelijke fraudeur. Bij het daaropvolgende onderzoek had de verzekeraar geen oog voor haar persoonlijke omstandigheden en geen oor voor haar bezwaren. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

19 april 2015

'GEEN DIAGNOSE-INFORMATIE OP FACTUUR JEUGDZORG'

Oproep: geen doorbreking medisch beroepsgeheim voor financiële controle

Zorgverleners uit de jeugdzorg roepen Kamerleden en staatssecretaris Van Rijn op het medisch beroepsgeheim te respecteren. Financiële controle van declaraties is mogelijk zonder het medisch beroepsgeheim te doorbreken. De staatssecretaris zou een gedegen onderzoek naar een goede regeling moeten starten. Binnen 24 uur tekenden 301 bezorgde zorgverleners deze oproep. Onderaan vindt u hun namen. Nu de decentralisatie van de jeugdzorg een feit is, vallen de eerste declaraties van zorgverleners bij gemeenten in de bus. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 februari 2015

CBP: Noodzaak bewaren bel- en internetgegegevens niet aangetoond

Het College Bescherming Persoonsgevens (CBP) concludeert dat de noodzaak om het bel- en internetgedrag van mensen vast te leggen niet is aangetoond. Het CBP adviseert minister Opstelten dan ook om het wetsvoorstel hierover niet in te dienen. Het bewaren van historische telefoon- en internetgegevens van bijna alle Nederlanders gedurende zes tot twaalf maanden is volgens het CBP "een zeer ingrijpende maatregel waarvan de noodzaak onweerlegbaar moet worden aangetoond". Ondanks dat al ruim vier jaar het bel- en internetgedrag van alle burgers in Nederland wordt geregistreerd, is het "kennelijk niet mogelijk" om die noodzaak te onderbouwen. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

9 december 2014

Privacywet beschermt wel gegevens, maar niet de persoon

In een tijdperk van internet en social media moet de focus van de privacybescherming komen te liggen op het beschermen van de persoon door ongewild gebruik van gegevens. Frank van Vonderen pleit voor een omslag in het privacydenken. "Immers, veel informatie wordt niet bewust aangeboden en mag dus niet zomaar gebruikt worden", is zijn stelling. Al jaren slaan organisaties persoonsgegevens op over kooptransacties, energiegebruik en persoonlijke voorkeuren. Natuurlijk moeten deze gegevens worden beschermd. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

6 juli 2014

Grote privacy-risico s in wetsvoorstel maatschappelijke ondersteuning

Geachte Kamerleden, Volgende week debatteert u over het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Naar aanleiding van de antwoorden die staatssecretaris Van Rijn gaf op vragen van de SP-fractie, zenden we u een gedetailleerde reactie met de privacyrisico's die dit wetsvoorstel en de uitvoering daarvan met zich meebrengen. Samenvatting I. Het wetsvoorstel en de uitwerking in de beleidsvisie bevatten veel gaten en nodigen uit om tegen de Wet bescherming persoonsgegevens in teveel gegevens te verzamelen en deze teveel te delen. Lees verder >>>

Nieuws over wet

7 januari 2014

Wet Basisregistratie Personen (BRP) op 6 januari in werking getreden

Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Hiermee wordt de basis gelegd voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA's). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA's. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 basisregistraties die de overheid aanlegt. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 oktober 2013

Decentralisatie jeugdzorg levert ingrijpende privacyrisico's op

Geachte Kamerleden, De decentralisatie op basis van de wet op de jeugdzorg, wet werk en inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning leveren ingrijpende privacyrisico's op. De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel gevoelige gegevens — waaronder medische, financiële en justitiële gegevens — over een gezin in één hand. Dit is een forse gegevensuitwisseling, terwijl veel nog niet is geregeld en er alleen nog maar een grove schets beschikbaar is. Zolang er geen Privacy Impact Assessment (PIA) is gemaakt en er niet meer duidelijkheid is over welke precieze gegevens voor wie toegankelijk zijn, kunnen er geen garanties over een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens worden gegeven. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

24 juli 2013

Spookburgers of spookproblemen?

De gemeente Amsterdam deed twee jaar onderzoek naar 58.000 adresverschillen in de lokale administraties. In de media sprak men van spookburgers en werd geconcludeerd dat er miljoenenfraude mee gemoeid is. Op basis van dat bericht roepen regeringspartijen om een landelijke aanpak. Fraude opsporen is noodzakelijk en moet gebeuren. Maar is het koppelen van verschillende gegevensbestanden een effectief middel? Is het de forse inbreuk op de privacy waard? Onlangs publiceerde de gemeente Amsterdam het eindrapport. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 april 2013

Vandaag is het wetsvoorstel basisregistratie personen door de Tweede Kamer aangenomen.

Vandaag is het wetsvoorstel voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens door de Tweede Kamer aangenomen. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA's). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA's. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 basisregistraties die de overheid aanlegt. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

9 mei 2012

Persoonsgegevens van GBA overhevelen naar één centrale landelijke database is puur een technische kwestie.

Minister Spies (CDA) heeft op 30 maart een wetsvoorstel ingediend voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA s). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA s. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 bas ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.018 seconden