Brief aan de politiek

9 september 2013

Wetsvoorstel flexibel cameratoezicht incl drones onnodig

Geachte Kamerleden, Binnenkort begint u de openbare behandeling van het wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor cameratoezicht uitgebreid en de inzet vergemakkelijkt. Het wordt moeilijker voor burgers om bezwaar te maken. Uit de evaluaties van de grote gemeenten lijkt de huidige wetgeving echter prima te voldoen, ook voor de inzet van flexibele en tijdelijke camera's. Op dit moment is daarom het wetsvoorstel niet noodzakelijk noch proportioneel. Inhoudsopgave 1. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

27 maart 2013

Wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht, waaronder mogelijk ook drones.

Minister Opstelten wil het mogelijk maken cameratoezicht flexibel in te zetten. Hiervoor heeft hij een voorstel voor een wijziging (memorie van toelichting) van de gemeentewet op 19 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gemeentelijk cameratoezicht wordt geregeld in de gemeentewet. De burgemeester kan besluiten tot cameratoezicht in een bepaald gebied "ter handhaving van de openbare orde". Op dit moment krijgt de camera daarbij een vaste plek door middel van een 'plaatsingsbesluit'. Met de voorgestelde wijziging wil de minister flexibele plaatsing van camera's mogelijk maken. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 oktober 2010

01 oktober 2010

Privacy en de regeer/gedoogakkoorden

Zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dat betekent dat de invulling bij maatregelen deels ontbreekt. De impact die dit kabinet op privacy heeft, zal gedurende de regeerperiode echt duidelijk worden. Hieronder vindt u de privacy-gerelateerde punten uit het regeer- en het gedoogakkoord. Veiligheid Het kabinet komt met een voorstel tot "verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren". Teeven (VVD) pleitte hier al langer voor. Ook komt er "meer cameratoezicht". Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

6 juli 2010

Wet bestrijding ernstige overlast (voetbalwet) aangenomen

Op 6 juli 2010 is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is een aanpassing van de gemeentewet en is bedoeld om (ernstige) overlast en voetbalvandalisme aan te pakken. Waarschijnlijk treedt hij op 1 oktober 2010 in werking. De wet geeft de burgemeesters ruimere bevoegdheden om personen een gebiedsverbod, contactverbod of een meldplicht op te leggen. Deze wet regelt dat als een persoon twee keer ergens in Nederland de openbare orde heeft verstoord en er vrees bestaat dat hij het nog e ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.018 seconden