Laatste update: 25 september 2018

Tweede Kamer akkoord met flexibeler gebruik leerlinggegevens

De gegevens van leerlingen kunnen gemakkelijker en flexibeler gebruikt worden door het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en mogelijke andere belanghebbenden. De Tweede Kamer is hier vandaag mee akkoord gegaan. 

Alle gegevens in de bestaande leerlingregistratiesystemen komen met dit wetsvoorstel (toelichting) van minister Van Engelshoven (D66) onder één wettelijke regeling te vallen. Het gaat om de gegevens van het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het diplomaregister en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht. Al deze gegevens worden door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheerd. De gegevens worden in principe alleen juridisch samengevoegd. Technische worden de registratiessystemen met dit wetsvoorstel niet veranderd.

Door het samenbrengen van de gegevens van leerlingen in één wet ontstaat volgens de minister meer overzicht over welke gegevens beschikbaar zijn en kunnen gegevens eenvoudiger worden hergebruikt. De gegevens worden onder andere gebruikt door het ministerie en de onderwijsinstellingen maar ook door gemeente voor het handhaven van de leerplicht en bijvoorbeeld als onderdeel van het bieden van (jeugd)zorg aan haar inwoners.

Glijdende schaal

Volgens de minister verandert er voor de privacy van leerlingen en studenten nauwelijks iets, omdat de systemen alleen juridisch worden samengevoegd. Aan de andere kant dient de minister dit wetsvoorstel juist in om de gegevens beter toegankelijk te maken zodat ze eenvoudiger kunnen worden gebruikt.

De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt (pdf) dan ook dat er wel degelijk impact op de privacy kan zijn. Zo constateert de toezichthouder dat het bij elkaar brengen van gegevens in één wettelijke regeling tot "een completer beeld van de onderwijsdeelnemers" leidt wat daardoor "juist een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan opleveren".

Ook zijn de de wetsartikelen over het gebruik van gegevens volgens de autoriteit onnodig ruim geformuleerd. De toezichthouder vreest zo een glijdende schaal doordat "de kans toeneemt dat de persoonsgegevens voor andere doelen zullen worden gebruikt dan oorspronkelijk was bedoeld".

Minister bepaalt

In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen dat de minister zelfstandig bepaalt welke gegevens verzameld mogen worden en met wie die gedeeld mogen worden. Tot op heden zijn de gegevens die verzameld worden wettelijk vastgelegd en kan dat niet zomaar worden aangepast. Ook wie toegang tot de gegevens heeft is wettelijk verankerd. Met deze nieuwe wet kan de minister dat op elk moment zelfstandig aanpassen als zij dat nodig acht.

Wel heeft de Tweede Kamer vandaag ook twee wijzigingen van SP en GroenLinks aangenomen waarmee wordt voorgeschreven dat de minister de Tweede Kamer vier weken van te voren over aanpassingen op de hoogte moet brengen. Het gaat dan om aanpassingen met betrekking tot welke gegevens worden gedeeld en met welke derde partijen dat gebeurt. De Kamer kan dan in die vier weken eventueel nog in actie komen. Over eventuele wijzigingen in welke gegevens worden verzameld, hoeft de Kamer niet van te voren te worden geïnformeerd.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

 

Laatste update: 25.09.2018

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 34878

Datum stemming: 25.09.2018

Bekeken: 5.811 keer.

Tags: studenten, onderwijs, Engelshoven, DUO
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'tweede kamer akkoord met flexibeler gebruik leerlinggegevens'*.

* Stemming in de Tweede Kamer is geweest. Het wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Gerelateerd

Eerste Kamer stemt in met iets betere privacybescherming leerlingen

De Eerste Kamer heeft op 28 november 2017 ingestemd met het iets beter beschermen van privacy van leerlingen in het onderwijs. Bij het gebruik van digitaal studiemateriaal krijgen de leveranciers minder persoonlijke gegevens van de leerlingen in handen. Lees verder >>>


Elektronisch Leerling Dossier (ELD)

Op 6 maart is het wetsvoorstel dat de eerste stap regelt naar een landelijk uniform elektronisch leerlingdossier (ELD) aangenomen door de Eerste Kamer. Op 13 oktober 2010 was de Tweede Kamer al akkoord gegaan. Lees verder >>>


Registratie van leerlingen met een beperking of gedragsprobleem.

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

26-09-18

Eerste Kamer akkoord met verruimen bevoegdheden aanpak terrorisme

De Eerste Kamer heeft op 25 september ingestemd met het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (CDA) om terrorismeverdachten langer in voorarrest te houden en bij hen makkelijker DNA af te nemen. Critici vrezen dat ook onschuldige burgers onterecht langer vastgezet zullen worden. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.137 seconden