Laatste update: 24 juni 2018

Flexibeler gebruik leerlinggegevens

De gegevens van leerlingen moeten makkelijker en flexibeler gebruikt kunnen worden door het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en mogelijke andere belanghebbenden. Hiertoe wordt één wettelijke regeling gemaakt voor alle bestaande leerlingregistratiesystemen.

Minister Engelshoven (D66) heeft hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel worden bestaande gegevensbestanden alleen juridisch samengevoegd en blijft de technische invulling onveranderd. Het gaat om de gegevens van het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het diplomaregister en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht. Al deze gegevens worden door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheerd.

Door het samenbrengen van de gegevens van leerlingen in één wet ontstaat volgens de minister meer overzicht over welke gegevens beschikbaar zijn en kunnen gegevens eenvoudiger worden hergebruikt. De gegevens worden onder andere gebruikt door het ministerie en de onderwijsinstellingen maar ook door gemeente voor het handhaven van de leerplicht en bijvoorbeeld als onderdeel van het bieden van (jeugd)zorg aan haar inwoners.

Glijdende schaal

De minister claimt dat er voor de privacy van leerlingen en studenten nauwelijks iets verandert omdat de systemen alleen juridisch worden samengevoegd. Aan de andere kant begint de minister deze operatie juist om de gegevens beter toegankelijk te maken zodat ze eenvoudiger kunnen worden gebruikt.

Opvallend is ook dat in het wetsvoorstel de mogelijkheid is opgenomen dat de minister zelfstandig bepaalt welke gegevens allemaal verzameld mogen worden en met wie die gedeeld mogen worden. Tot op heden zijn de gegevens die verzameld worden wettelijk vastgelegd en kan dat niet zomaar worden aangepast. Ook wie toegang tot de gegevens heeft is wettelijk verankerd. Met deze nieuwe wet kan de minister dat op elk moment zelfstandig aanpassen als zij dat nodig acht.

Volgens de Raad van State is dit niet mogelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en adviseert om de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden niet aanpasbaar te maken en in de wet zelf vast te leggen.

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert (pdf) ook dat de artikelen over het gebruik van gegevens onnodig ruim geformuleerd zijn. De toezichthouder vreest zo een glijdende schaal doordat "de kans toeneemt dat de persoonsgegevens voor andere doelen zullen worden gebruikt dan oorspronkelijk was bedoeld". Daarnaast constateert de toezichthouder dat het bij elkaar brengen van gegevens in één wettelijke regeling tot "een completer beeld van de onderwijsdeelnemers" leidt en daardoor "juist een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan opleveren".

 

Laatste update: 24.06.2018

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: -2

Dossier tweede kamer: 34878

Tags: studenten, onderwijs, Engelshoven, DUO
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'flexibeler gebruik leerlinggegevens'*.

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.115 seconden