Laatste update: 18 januari 2017

Nog geen zicht op een Constitioneel Hof

Slechts een deel van de politieke partijen heeft de mogelijkheid voor een Constitutioneel Hof in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing 2017 opgenomen. Het is de vraag of de benodigde tweederde meerderheid voor aanpassing van de Grondwet de komende periode gehaald zal worden.

Alleen GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Denk en de Piratenpartij pleiten in hun verkiezingsprogramma voor de mogelijkheid om wetten door de rechter aan de Grondwet te laten toetsen. Andere partijen spreken er niet over. Eerder werd al duidelijk dat in ieder geval VVD en het CDA niets zien in een grondwettelijke toetsing door de rechter. De benodigde tweederde meerderheid voor aanpassing van de Grondwet is daarmee ook in de komende periode nog onzeker.

Grondwettelijke toetsing

Op dit moment is het volgens artikel 120 van de Grondwet niet toegestaan dat rechters wetten aan de Grondwet toetsen. Het idee hierachter is dat de Tweede en Eerste Kamer al hebben beoordeeld of wetten die zij maken in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het zou dan niet meer nodig zijn dat rechters dit ook nog eens doen.

Maar volgens GroenLinks levert dit geen goede rechtsbescherming op. Het parlement oordeelt slechts abstract en op hoofdlijnen of een wetsvoorstel in overeenstemming is met de Grondwet. Kamerleden kunnen onmogelijk elk concrete situatie in de toekomst meenemen in hun beoordeling. Daarom zou een rechter in concrete gevallen alsnog moeten kunnen kijken of burgers onevenredig in hun grondrechten worden geschaad. Om dit voor elkaar te krijgen diende Femke Halsema (GroenLinks) op 8 maart 2010 een intitiatiefwetsvoorstel hiervoor in.

Op dit moment is Nederland nagenoeg het enige land in West-Europa dat een totaalverbod op constitutionele toetsing door de rechtelijke macht kent.

Eerste Lezing

Wijzigingen van de Grondwet moeten twee keer worden goedgekeurd door het parlement. Tussen die twee keer moeten er verkiezingen zijn geweest. Op 14 oktober 2004 stemde de Tweede Kamer de eerste keer over dit wetsvoorstel. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

 

Laatste update: 18.01.2017

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: 3

Dossier tweede kamer: 32334, 28331

Tags: rechters, toetsen, grondwet, constitutioneel, hof
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'constitutionele toetsing'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

01-03-18

Akkoord nieuwe europese privacyregels

De nieuwe Europese privacyregels zijn definitief vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regels gaan in de gehele Europese Unie gelden en zijn vanaf 25 mei 2018 van kracht. Na drie jaar onderhandelen is er een akkoord bereikt over nieuwe algemene regels voor privacybescherming in de Europese. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.179 seconden