Laatste update: 2 februari 2010

Hogere straf bij schenden privacy


Dit item is opgenomen bij de evaluatie wet bescherming persoonsgegevens. Daarom wordt dit specifieke item niet meer in de barometer opgenomen.


De SP pleit voor meer bevoegdheden voor Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) om sancties op te leggen aan overtreders van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook moet er een informatiecentrum komen waar mensen terecht kunnen met vragen over hun persoonsgegevens en moeten de mogelijkheden om klachten in te dienen worden uitgebreid.

Zowel strenger naar overheidsdiensten...
Gerkens benadrukt dat veiligheid en privacy hand in hand gaan. “Ik hoor soms politici zeggen ‘als ik moet kiezen, dan kies ik voor veiligheid en een beetje minder privacy’. Dat is een valse tegenstelling. Natuurlijk moeten politie en justitie soms inbreuk maken op het privacyrecht, maar dat moet wel volgens de regels gebeuren. Mensen worden bijvoorbeeld niet altijd achteraf op de hoogte gesteld dat ze zijn afgeluisterd. Dat is kwalijk, want dan kun je daar ook niet tegen protesteren. En het maakt mensen achterdochtig.”

...als naar bedrijven.
Ook bedrijven schenden de privacy van burgers geregeld, stelt Gerkens. “Het is onduidelijk wat er met je gegevens gebeurt wanneer je in goed vertrouwen enquêtes invult op internet. Worden die gegevens verkocht met een commercieel doel? Dat mag helemaal niet, maar het gebeurt. Wanneer mensen dat niet weten kunnen ze er niet over klagen en wordt er niet tegen opgetreden. Het begint bij transparantie, dan komt de versterking van het klachtrecht en sluitstuk is de bevoegdheid van het CBP om te bestraffen. Er moet echt nog veel gebeuren.”

De SP wil de volgende verbeteringen:
- Het moet volstrekt helder worden wat er met persoonsgegevens gebeurt. Voor welk doel worden de gegevens verzameld, aan wie worden de gegevens doorgegeven en welke mensen hebben om welke reden toegang tot de gegevens;
- Er komt een nieuw informatiecentrum waar iedereen terecht kan met vragen over persoonsgegevens. Het CBP is niet alleen te klein om deze vragen te beantwoorden, maar ook de toezichthouder als het fout gaat.
- Iedereen heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, het recht om onjuistheden te corrigeren en het recht om bezwaar te maken.
- Het bedrijf waarbij in de digitale systemen is ingebroken waardoor persoonsgegevens zijn gestolen krijgt een meldplicht.
- Overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens moeten strenger worden bestraft.

Reacties van andere partijen of de minister van Justitie zijn op dit nog niet bekend.

 

Laatste update: 02.02.2010

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy: 2

Dossier tweede kamer: 31051

Datum stemming: 02.02.2010

Bekeken: 7.303 keer.

Tags: CBP, WBP
 

 


Index

Stemming

Stemming over het voorstel 'hogere straf bij schenden privacy'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* Officiële stemming over dit voorstel is nog niet geweest. In de figuur zijn de meningen weergegeven zoals partijen die tot op heden kenbaar hebben gemaakt. Van sommige partijen is de mening nog niet bekend of nog niet kenbaar gemaakt. Bij die partijen staat geen balkje.

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

19-03-19

Registratie gegevens vliegtuigpassagiers voor opsporing waarschijnlijk in strijd met wet

Het wetsvoorstel (toelichting) van minister Grapperhaus (CDA) om gegevens van vliegtuigpassagiers voor de opsporing te gebruiken, is waarschijnlijk in strijd met het Europese recht. Een vergelijkbare regeling is in 2017 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.197 seconden