Laatste update: 20 maart 2016

Kerken geen toegang meer tot gemeentelijke basisregistratie

Religieuze instellingen krijgen geen gegevens meer uit de gemeentelijke basisregistratie. Dat schrijft minister Plasterk (PvdA) aan de Tweede Kamer. Hij is tot dit besluit gedwongen door een motie van de Tweede Kamer.

In de brief geeft Plasterk aan dat de kerken uiterlijk begin 2018 geen gegevens meer uit de gemeentelijke 'Basisregistratie personen' krijgen. Volgens de minister hebben de kerken de komende twee jaar nodig om hun administraties op deze nieuwe situatie aan te passen.

Op dit moment worden wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie automatisch aan kerken doorgegeven. Denk hierbij aan verhuizing, trouwen, geboorte of overlijden. Er hoeft geen toestemming te worden gevraagd, maar burgers kunnen zich desgewenst wel afmelden. De kerkelijke database SILA bevat de gegevens van meer dan 5 miljoen mensen.

De Tweede Kamer drong er al langer bij minister Plasterk op aan om te stoppen met het verstrekken van deze gegevens. Maar Plasterk zag er niet zo'n probleem in: "Wie heeft er in hemelsnaam last van dat de paar miljoen mensen in Nederland die wel onder een van die organisaties vallen, het gemak en de service hebben dat hun kerkgenootschap ervan op de hoogte wordt gesteld wanneer zij verhuizen?" Daarop diende de Tweede Kamer een motie in om Plasterk te dwingen alsnog de gegevensverstrekking te beëindigen. Op 1 maart werd deze motie met grote meerderheid aangenomen. Alleen de christelijke partijen stemden tegen.

Wilt u geen twee jaar wachten voordat kerken geen gegevens meer over u krijgen? Hier vindt u verschillende manier om de toegang tot uw gegevens te blokkeren.

Basisregistratie personen

De basisregistratie personen is één van de twaalf basisregistraties van de overheid en is de nieuwe naam voor de gemeentelijke basisadministratie GBA. Een 'basisregistratie' betekent dat dat de enige plek is waar gegevens op dat gebied worden verzameld en bijgehouden. De basisregistratie personen is dus de brondatabase met burgerlijke gegevens over u zoals adres, geboortedatum en BSN. Overheidsinstanties zoals de belastingdienst of de sociale dienst, nemen die gegevens over om daar hun taken mee uit te voeren. Maar ook niet overheidsinstanties krijgen gegevens uit deze basisregistratie. Welke instanties dat zijn is vastgelegd in het Besluit Basisregistratie Personen. Hierin staan onder andere pensioenfondsen, zorgverzekeraars, zorginstellingen en dus ook de Stichting Inter-Kerkelijke Administratie SILA. Aparte toestemming van de burger voor toegang tot de gegevens is niet vereist.

 

 

Laatste update: 20.03.2016

Status onderwerp: wet

Impact op privacy: 1

Dossier tweede kamer: 25764, 27859

Document stemmingen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/...

Datum stemming: 01.03.2016

Tags: sila, kerken, religieuze instellingen, basisadministratie
 

 


Index

Stemming

Stemming over de wet 'kerken geen toegang meer tot gemeentelijke basisregistratie'*.

Let op: Dit is een voorstel met positieve impact op privacy!

* In de figuur is de stemming weergegeven zoals partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd over deze wet. Als er geen balkje bij een partij staat, bestond de partij nog niet ten tijde van de stemming

Gerelateerd

Basisregistratie Personen (BRP)

Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Hiermee wordt de basis gelegd voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Lees verder >>>


Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

Nieuws- & Opinie

Om het privacy-debat te stimuleren heeft Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina.

11-11-17

Tweede Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Tweede Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. VVD, PvdA, CDA, PVV, 50Plus, DENK, VNL en SGP stemden voor dit wetsvoorstel. SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie stemden tegen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.128 seconden