Laatste update: 16 mei 2010

Partij voor de Dieren verkiezingsprogramma 2010

Zoals je kunt verwachten, gaat 80% van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren over dierenwelzijn, klimaat en milieu. Veel maatregelen betreffen de boeren, instellingen of bedrijven en hebben daarom weinig directe impact op burgerrechten. Alle overige onderwerpen worden in het laatste hoofdstuk doorgenomen. Problemen bij bijvoorbeeld onderwijs of veiligheid worden kort of niet aangestipt. De PvdD heeft wel een stevige privacy paragraaf.

De Partij voor de Dieren vindt privacy van burgers zeer belangrijk. "In toenemende mate worden burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid, en daaraan moet met kracht een halt worden toegeroepen." Daarom dient de wet bescherming persoonsgegevens te worden aangescherpt. Wat ze concreet daarin willen aanscherpen wordt niet benoemd.

De Partij voor de Dieren vindt dat het Elektronisch Patiëntendossier en het Elektronisch Kinddossier niet mogen worden ingevoerd "omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd is". De PvdD besteedt veel aandacht aan duurzame energievoorziening. De slimme energiemeter wordt niet genoemd, maar eerder waren ze tegen.

De Partij voor de Dieren is voor een vorm van kilometerheffing. "De privacy van de gebruiker dient in een dergelijk systeem wel gegarandeerd te worden". Hoe dat zou moeten wordt niet beschreven. Over de extreme bewaartermijn van reisgegevens van de OV-chipkaart zegt de PvdD niets.

Veiligheid
De Partij voor de Dieren wil het opnemen van vingerafdrukken in zowel het paspoort als in een database terugdraaien Er moeten betere waarborgen komen voor de rechten van burgers als je verdacht wordt van een misdrijf. De PvdD wil niet dat er privégegevens van vliegtuigpassagiers en bankgegevens aan andere landen worden verstrekt. De PvdD constateert dat er extreem veel wordt afgeluisterd in Nederland, maar noemt geen concrete maatregelen hiertegen.

Internet
De Partij voor de Dieren vindt dat "internetproviders geen verlengstuk mogen worden van de opsporingsdiensten". Ze zijn daarom tegen een ‘contentpolitie’ die bekijkt of u illegaal aan het downloaden bent. De Partij voor de Dieren wil "geen downloadverbod dat door providers gehandhaafd zou moeten worden". Ook moet de overheid "internetproviders niet dwingen om de inhoud van het internet- en mailverkeer van klanten te monitoren". Ze willen hiertoe de grondwet aanpassen. Ook is de PvdD tegen een internetfilter. De PvdD wil de bewaarplicht van telecomgegevens en e-mailgegevens "drastisch" inperken.

Overig
In een apart bericht aan de PrivacyBarometer laat de Partij voor de Dieren weten dat ze ook tegen vrijwel alle andere wetsvoorstellen zijn die een inbreuk op de privacy betekenen. Het gaat dan om oa. landelijk informatiesysteem schulden, de bodyscan op Schiphol en huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden. Maar om de barometer zo transparant mogelijk te houden, kunnen we alleen standpunten opnemen op basis van openbare bronnen. De in deze alinea genoemde standpunten zijn daarom niet in de barometer verwerkt.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

21-02-19

Flexibeler gebruik leerlinggegevens

De gegevens van leerlingen kunnen gemakkelijker en flexibeler gebruikt worden door het ministerie, onderwijsinstellingen, gemeente en mogelijke andere belanghebbenden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben hiermee ingestemd. Lees verder >>>

18-12-18

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.065 seconden