Laatste update: 2 mei 2010

GroenLinks verkiezingsprogramma 2010

Er staan mooie punten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks waar het de privacy betreft. Bijvoorbeeld dat surveillance-maatregelen om burgers in de gaten te houden na twee jaar altijd vervallen. Het automatisme dat eenmaal genomen maatregelen altijd doorgaan of zelfs uitbreiden kan daarmee doorbroken worden. Het lijkt erop dat privacy een vast onderdeel is geworden bij de afwegingen die GroenLinks bij maatregelen maakt.

GroenLinks constateert dat “de overheid niet meer mag beloven dan zij kan waarmaken”. Veel controle- en registratie maatregelen zijn ontstaan omdat de overheid alle risico’s voor de burger wil uitsluiten. Omdat dat niet mogelijk is, zou een overheid die aangeeft waar haar eigen beperkingen liggen, voor de privacy een winstpunt zijn. Verder willen ze verbeterd toezicht op de bescherming van privacy zoals ze ook al aangaven in de evaluatie wet bescherming persoonsgegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld om een meldplicht voor datalekken en het meenemen van “privacy” in de ontwerpfase van nieuwe informatiesystemen. Ook pleit GroenLinks in het algemeen voor meer openheid van de overheid, zodat duidelijker kan worden wie wat eigenlijk precies registreert.

Constitutioneel hof
GroenLinks wil de Eerste Kamer afschaffen. Maar juist de Eerste Kamer is vaak kritischer gebleken dan de Tweede Kamer. Door de Eerste Kamer is de slimme meter niet verplicht, is er nog stevige discussie over (betrouwbare invoering van) het EPD en is de bewaarplicht van telecomgegevens (voorlopig) niet op 12 maanden gezet.  Wel vindt GroenLinks dat burgers  het recht moeten krijgen om "wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet". In de Grondwet is ook het recht op privacy opgenomen. In Duitsland heeft het constitutionele hof al veel privacy-beperkende maatregelen kunnen tegenhouden. Het zou een mooie stap zijn naar betere bescherming van onze grondrechten.

Internet
Terecht concludeert GroenlLinks dat “de vrijheid van de internetters onder druk staat” en ziet niets in een overheid die meekijkt met wat je doet over je internetaansluiting. Ze zijn tegen een downloadverbod en ook een internetfilter is uit den boze. Groenlinks wil een wet die de vertrouwelijkheid van wat je op internet doet garandeerd. Ook willen ze af van de bewaarplicht voor internet- en telecomgegevens, maar zolang dat een EU-richtlijn is, moet de bewaartermijn in ieder geval terug naar 6 maanden.

Reizen
In het definitieve programma is nu ook de OV chipkaart opgenomen. Gegevens mogen alleen bij verdenkingen van ernstige misdrijven worden opgevraagd. Voor onderzoek worden gegevens geanonimiseerd. GroenLinks heeft geen mening over de opslagtermijn van 7 jaar van uw reisgegevens.
GroenLinks wil de kilometerheffing in zijn huidige vorm snel invoeren. Ze claimen wel dat de privacy gered is omdat “politie en justitie geen toegang krijgen tot reisgegevens”, maar dat klinkt nogal naïef. Als je niet wilt dat gegevens gebruikt gaan worden, moet je ze niet opslaan, want grenzen op het gebied van privacy worden gemakkelijk opgerekt.

Veiligheid
GroenLinks wil geen opslag van vingerafdrukken in een database. Bovendien moeten, zoals gezegd,  "technologieën om mensen in de gaten te houden op wie geen verdenking rust, zoals slimme camera’s, slechts bij uiterste noodzaak ingezet kunnen worden, na een strikte mensenrechtentoets. Wetten en regels die zulke surveillance mogelijk maken vervallen na twee jaar". Ze willen dat "waar mogelijk" taken van de AIVD overgeheveld worden naar de politie. Ook wil GroenLinks dat het aantal telefoontaps "sterk" wordt teruggebracht. Jonge discussies rond ANPR en bijvoorbeeld de bodyscan blijven onaangeroerd.

Hulpverlening
Ook bij de hulpverlening blijft veel onduidelijk. Men wil “intensievere aanpak huiselijk geweld”. Maar hoe men achter de voordeur gaat kijken staat er niet bij. “Probleemgezinnen krijgen intensieve hulp bij opvoeden”. Onduidelijk is ook hier hoe dit vorm krijgt, terwijl er op dit moment juist veel 'hulpverleningsystemen' ingevoerd (dreigen te) gaan worden, zoals oa. het landelijk informatiesysteem schulden, het electronisch kind dosier, en het electronisch leerlingen dossier.

Het electronisch patiënten dossier mag niet worden ingevoerd "zolang de privacy niet waterdicht is".

Er is niets te vinden over de overdreven registratie door de slimme energiemeter.


Referendum donorwet

donorwetWilt u een referendum over de donorwet? Stuur uw handtekening voor 14 juni naar de Kiesraad.

Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan deactiveren. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

13-03-18

Tweede Kamer: Autoriteit Persoonsgegevens moet niet streng handhaven

Vandaag is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Nederlandse invulling voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij nam de Kamer een motie aan die de Autoriteit Persoonsgegevens oproept de nieuwe wet voorlopig niet streng te handhaven. Lees verder >>>

07-01-18

Kerken houden toch toegang tot gemeentelijke administratie

Religieuze instellingen blijven door de gemeente geïnformeerd worden als burgers verhuizen, trouwen of overlijden. De toezegging van het vorige kabinet om dit per 1 januari 2018 te beëindigen, is door het nieuwe kabinet teruggedraaid. Wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie worden automatisch aan kerken doorgegeven. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.08 seconden