Laatste update: 9 mei 2010

PvdA verkiezingsprogramma 2010

De PvdA beschrijft veel van haar keuzes op een abstract niveau zodat velen het er mee eens zullen zijn. Er wordt meer gesproken over het proces om tot maatregelen te komen, dan over daadwerkelijke keuzes voor of tegen een (privacybeperkend-)voorstel. De PvdA vindt dat "veiligheid niet boven privacy gaat, net zoals privacy niet boven veiligheid gaat".

De PvdA constateert dat het "vertrouwen in politici en politieke partijen de laatste jaren sterk is teruggelopen." Daarom willen ze "wegen vinden om het vertrouwen van de burger in het proces van de democratie terug te winnen." Ook streeft de partij binnen de EU naar "gemeenschappelijke criminaliteitsbestrijding [..] zonder dat daarbij de bescherming van onze privacy gevaar loopt". Wat dit concreet betekent, wordt niet gezegd.

De PvdA wil de BIBOB-screening "verscherpen". Ze geven niet aan hoe. De wet BIBOB regelt de screening van mensen die bepaalde vergunningen of subsidies bij de overheid aanvragen. Zonder tussenkomst van een rechter of toelichting kan na screening besloten worden een vergunning te weigeren. In de praktijk wordt daarmee de bewijslast omgekeerd en moet je als ondernemer bewijzen dat je onschuldig bent.

De PvdA maakt een duidelijke keuze voor kilometerheffing. Over de lange bewaartermijn van gegevens op de OV-chipkaart wordt niets gezegd.

De PvdA is voor ‘Privacy by design’. Dit betekent dat bij informatiseringsprojecten de "bescherming van privacy één van de leidende uitgangspunten" dient te zijn. Informatie mag niet langer opgeslagen worden dan strikt noodzakelijk en anoniem waar mogelijk.

De PvdA vindt dat rechters voortaan ook aan de grondwet mogen toetsen. Dat kan een verbetering van de burgerrechten zijn, want in de grondwet is ook het recht op privacy opgenomen.

Uitkeringen en armoede
De PvdA wil fraude met uitkeringen met name aanpakken via het koppelen van gegevensbestanden. Oud PvdA-staatssecretaris Klijnsma was begin 2010 nog met een wetsvoorstel gekomen om door huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden fraude op te sporen. Dit voorstel staat niet in het verkiezingsprogramma. Om schuldenproblematiek te bestrijden wil de PvdA het omstreden landelijke informatie systeem schulden invoeren. Het CPB heeft eerder al geoordeeld dat dit systeem in strijd is met de wet op de bescherming van de pricay. Ook bij "woonoverlast" is de PvdA voorstander van de integrale aanpak door "brandweer, politie, gemeente en belastingdienst". Samenwerken is natuurlijk aan te moedigen, maar betekent dit nog meer koppelen van bestanden en gegevens?

Internet
De PvdA is tegen een downloadverbod. Ze vinden dat het internet "open en neutraal" is. Daarom mogen "bedrijven geen diensten van concurrenten of informatie blokkeren". Dat betekent dat de PvdA het niet aanvaardbaar vindt als providers het internetverkeer van hun gebruikers gaan controleren of filteren.

Terrorismebestrijding
De PvdA vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar de effectiviteit van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen in het kader van de terrorismebestrijding. "Staan die voldoende in verhouding tot de bescherming van de privacy?" vraagt de PvdA zich af. Door de vraag te stellen zou je kunnen vermoeden wat het antwoord is. Ze vinden dat het "opslaan van allerlei privégegevens van burgers, bijvoorbeeld als men vliegt alleen aanvaardbaar is als dat een direct en aantoonbaar effect heeft in de bestrijding van terrorisme". De PvdA vindt dat voor een privacybeperkende maatregel ingevoerd wordt, het College Bescherming Persoonsgegevens een "zwaarwegend" advies moet uitbrengen. Dergelijke maatregelen hebben altijd een einddatum en moeten "grondig geëvalueerd" worden. Na evaluatie wordt beslist of de maatregel wordt verlengd. Ook bestaande maatregelen moeten van de PvdA opnieuw worden beoordeeld. Welke maatregelen dat precies zijn, wordt niet duidelijk.

Veel wordt niet genoemd
Door te bespreken 'hoe' iets moet verlopen, blijven keuzes over 'wat' er moet gebeuren ongenoemd; zoals bijvoorbeeld bij het electronisch patienten dossier, de centrale opslag van vingerafdrukken, de bodyscan of het electronisch leerlingen dossier. Eerder gaf de PvdA voor deze maatregelen te zijn.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

18-12-18

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>>

09-12-18

Tweede Kamer akkoord met kenteken-scannen door belastingdienst

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gebruik van kentekenscanners door de belastingdienst. De belastingdienst kan hiermee controleren of automobilisten voldoende belasting betalen. De Eerste Kamer lijkt ook in te gaan stemmen met het wetsvoorstel van staatssecretaris Snel (D66) van Financiën. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.1 seconden