Nieuwe afluisterwet is ineffectief, onnodig en onrechtmatig

Het wetsvoorstel van minister Plasterk (PvdA) met verregaande afluisterbevoegdheden voor de inlichtingendiensten is ineffectief omdat het uitbreiden van bevoegdheden veel extra werk betekent, maar nauwelijks iets op zal leveren. Belangrijke rechten van burgers worden daarmee onnodig en onrechtmatig geschaad. Het beschermen van de staatsveiligheid is meer gediend met een kleine aanpassing van de bestaande Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002).

Privacy Barometer schreef hierover een brief aan de minister. Hieronder vindt u de hoofdpunten uit die brief.

Minister Plasterk (PvdA) wil het internet grootschalig laten afluisteren door de AIVD. Maar deze enorme uitbreiding van bevoegdheden is niet nodig, omdat de AIVD het internet van verdachte personen en organisaties al mag afluisteren. Daarbij mag ook een beperkt sleepnet worden uitgegooid over de kring rond de verdachten door deze aan te merken als een verdachte organisatie. Iets wat de AIVD volgens toezichthouder CTIVD in de praktijk ook al doet. Hoe effectief is het dan om daarnaast nog grootschalig onschuldigen af te luisteren?

Plasterk toont nergens aan dat dit noodzakelijk is. Dat zegt ook toezichthouder CTIVD. De bevoegdheid om grootschalig privé-communicatie van mensen drie jaar lang te bewaren, zelfs als is vastgesteld dat die niet relevant is, heeft niets met staatsveiligheid te maken. Deze bevoegdheid schaadt de rechten van burgers onnodig en is daarmee onrechtmatig.

Geheime DNA databank

Ook de bevoegdheid voor de AIVD om een eigen, geheime DNA-databank op te zetten is onrechtmatig. De minister heeft geen enkel onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak hiervan. Alleen omdat dit voorjaar bleek dat de AIVD dit toch al doet, lijkt voldoende reden voor de minister om dit te legaliseren. De profielen in de databank mogen in principe oneindig blijven bewaard en naar wens van de minister worden gebruikt. Niemand krijgt te horen of hij in de databank is opgenomen. Het toekennen van deze verregaande bevoegdheid zonder afgebakend doel, zonder definitieve vernietigingstermijnen en zonder concrete noodzaak is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Ontsleutelplicht

In een rechtsstaat mag een verdachte nooit gedwongen worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Dit is vastgelegd in het EVRM. Het wetsvoorstel van Plasterk maakt het mogelijk dat verdachten gedwongen worden hun passwords van hun computer, mobiele telefoons, digitale bestanden, en dergelijke af te geven zodat gegevens ontsleuteld kunnen worden. Als de verdachte hieraan niet meewerkt, riskeert hij of zij twee jaar cel. De minister zegt aan te sluiten bij de ontsleutelplicht zoals die in artikel 126m, zesde lid, Wetboek van Strafvordering is opgenomen, maar daar gaat het uitdrukkelijk niet om de verdachte zelf en dat maakt een groot verschil. De motivatie van de minister om zo'n belangrijk grondrecht aan de kant te zetten is "omdat het wenselijk is indien daartoe de noodzaak bestaat" (p.90 MvT).

AIVD als verlengstuk politie

Met het grootschalig afluisteren van internet en het mogen binnendringen in PC's en mobiele telefoons krijgt de AIVD een enorme hoeveelheid aan gegevens over ieders privéleven. Het doel is om de staatsveiligheid te waarborgen. Het opsporen van strafbare feiten hoort daar niet bij. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dit in een vonnis uitdrukkelijk vastgesteld.

Toch is in het wetsvoorstel opgenomen dat de AIVD strafbare feiten aan de opsporingsdiensten kan doorgeven. In deze algemene formulering is dat onrechtmatig. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de politie via de omweg van de AIVD alles en iedereen geautomatiseerd op afwijkend gedrag kan controleren. Het moet de AIVD expliciet verboden worden strafbare feiten aan het OM door te geven tenzij deze samenhangen met de staatsveiligheid.

Zwakke waarborgen

Tegenover de voorgestelde verregaande staatscontrole zou ten minste een evenredige versterking van het toezicht moeten staan. Dat is in het huidige wetsvoorstel niet het geval. Toezichthouder CTIVD krijgt in het voorstel van de minister geen enkele autoriteit. Mocht de CTIVD constateren dat de AIVD over de schreef gaat, dan kan de CTIVD alleen de baas van de AIVD, de minister zelf, daarvan op de hoogte stellen. De minister hoeft zich van dit advies niets aan te trekken. De minister kan de toezichthouder zelfs ontslaan en een nieuwe benoemen.

Effectieve maatregelen

In het boek 'Theater van de angst' van terrorisme-expert Beatrice de Graaf wordt het inlichtingenwerk in vijf heldere stappen verdeeld. 1. inventariseren van behoeften; 2. verzamelen van inlichtingen; 3. verwerking van binnengekomen gegevens; 4. analyse, evaluatie, integratie en productie van het vergaarde materiaal zodat er een gereed intelligence-product ontstaat en 5. verspreiding van het product naar de afnemers.

Met het nieuwe wetsvoorstel wordt ingezoomd op stap twee, terwijl uit de aanslagen van de afgelopen jaren blijkt dat er duidelijk problemen liggen bij stap vier en vijf. Bij vrijwel alle (verijdelde) aanslagen blijkt telkens dat daders en verdachten al in beeld waren bij de inlichtingendiensten. Door het toestaan van ruimere bevoegdheden bij stap twee worden de problemen bij stap vier en vijf niet opgelost en de mogelijke problemen bij stap drie zelfs vergroot door de extra toevloed van gegevens.

Extra geld steken in nieuwe technologie om onverdachte burgers massaal af te luisteren, is geen zinvolle strategie voor meer veiligheid. Het geld, de mankracht en de energie kan veel effectiever worden besteed, zoals investeren in verbetering van analyse en evaluatie van gegevens die allang voorhanden zijn, maar waar tot nu toe onvoldoende op wordt geacteerd.
 

Lees hier de complete brief aan minister Plasterk.

AIVD: Grootschalig afluisteren, onbeperkt hacken en een geheime DNA databank

Op 11 juli  2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) waarmee de geheime diensten straks grootschalig het internet mogen afluisteren. De afgeluisterde gegevens mogen drie jaar lang bewaard worden en onbeperkt gekoppeld worden aan andere gegevens.
Lees verder >>>

Plasterk snapt niets van privacy

Plasterk (PvdA) hoort als minister van Binnenlandse Zaken de grondrechten van burgers te beschermen. Veiligheid is er daar één van.
Lees verder >>>

reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

30.000 mensen onschuldig opsluiten is conform prognose

Patricia: Hoeveel zouden het nu zijn? Ik denk.dat het nu.nog meer zijn....

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.106 seconden