CBP: 'VRAAG GEEN TOESTEMMING AAN BETROKKEN BURGERS'

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

Het doelgroepenregister, dat het UWV deze maand openstelde voor werkgevers, is in te zien door anderhalf miljoen bedrijven en ZZP'ers. Zij kunnen daar met een BSN-nummer checken of iemand een arbeidsbeperking heeft en op basis daarvan besluiten iemand wel of niet aan te nemen. Slechts 30.000 van deze 1,5 miljoen bedrijven heeft iets te maken met deze informatie. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseerde om de arbeidsbeperkten geen toestemming te vragen om in het register te worden opgenomen.

Het doelgroepenregister is onderdeel van een banenplan van staatssecretaris Klijnsma (PvdA). Volgens dit plan moeten bedrijven met meer dan 25 medewerkers een bepaald percentage arbeidsbeperkten aannemen. Door die mensen in een database op te nemen, kunnen Klijnsma en de bedrijven de voortgang van het banenplan controleren.

Geen filter

Het UWV heeft geen filter ingesteld om te zorgen dat de anderhalf miljoen werkgevers die niets met deze 'quotumwet' te maken hebben, ook geen toegang hebben tot het doelgroepenregister. Woordvoerder Wessel Agterhof van het UWV: "Om in te loggen heeft men inderdaad alleen een Kamer van Koophandel- en fiscaal bedrijfsnummer nodig. Met iemands BSN-nummer kun je dan checken of die persoon in het register staat, dus of hij een arbeidsbeperking heeft. Welke dat is, of andere medische gegevens worden niet verstrekt. Voorheen moesten werkgevers een formulier aan ons opsturen, en gaven wij aan of die persoon onder de quotumwet viel. Dat vond men teveel administratieve rompslomp, dus we hebben het nu makkelijker toegankelijk gemaakt. De bedoeling is dat meer mensen met een beperking aan het werk komen."

Geen toestemming

Uitgangspunt van de quotumwet en het daarbij behorende doelgroepenregister is dat mensen 'met een vlekje' betere kansen maken op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Klijnsma wilde in haar oorspronkelijke plan mensen om toestemming vragen om opgenomen te worden in dit register. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseerde (als pdf) haar dit niet te doen. Volgens het CBP kunnen mensen niet in vrije wil toestemming geven, omdat ze afhankelijk zijn van gemeenten en / of uitkeringsinstantie. Het CBP vindt dat vrije toestemming geven daarom niet mogelijk is en heeft de staatssecretaris geadviseerd mensen verplicht in het register op te nemen. Klijnsma heeft dit advies overgenomen.

Quotumwet

Staatssecretaris Klijnsma wil met dit banenplan (memorie van toelichting) bereiken dat mensen met een arbeidsbeperking aan de slag komen. Het gaat met name om mensen met een WSW-indicatie (sociale werkplaats) en wajongers. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen een boete krijgen als ze niet een bepaald percentage van deze groep aan het werk helpen.

Arbeidsbeperkten kunnen geen bezwaar maken tegen opname in het Doelgroepenregister. Zij worden wel door het UWV actief geïnformeerd over de opname. Als mensen eenmaal aan het werk zijn, blijven ze gedurende het lopende kalenderjaar plus twee hele jaren daarna nog in het register opgenomen. Naast de werkgevers krijgen ook de gemeente en de belastingdienst toegang tot dit register. Volgens de cijfers van Klijnsma komen er enkele honderduizenden mensen in het register te staan.
 

Update: Het UWV laat ons weten dat een uitspraak van de woordvoerder enigszins anders was bedoeld. Omdat het niet de kern van het artikel raakt, is het citaat een klein beetje aangepast.

reacties

Je zal zien dat het op deze manier nog tegen mensen gebruikt wordt ook: "O, ik zie dat jij in dat bestand staat? Hmmm....je past toch niet helemaal in ons profiel ben ik bang."

Het (beoogde)doel heiligt de middelen. Dat deze , in dit geval , zijn grenzen overschrijd is niet geheel ondoordacht tot stand gekomen. Jarenlang, plan op plan, heeft ''men'' de arbeidsbeperkten een plaats willen geven op de arbeidsmarkt. Het resultaat was te verwaarlozen. Geen land ter wereld herbergt zoveel ''arbeidsbeperkten'' als het onze. Daar tel ik nog niet eens bij op het leger beroepswerklozen. Wel beschouwd heeft de laatst genoemde van ....niet werken....zijn of haar dagtaak gemaakt ,dus laat ik die maar buiten schot.(gemakshalve).

Eens met de @bezorgdeburger uit eerste reactie hierboven. Voor grotere bedrijven is 'een vlekje' wellicht een reden om iemand wél aan te nemen, omdat het bedrijf aan het quotum moet voldoen. Maar als ze het quotum eenmaal gehaald hebben, waarom zouden ze dan nóg iemand 'met een vlekje' aannemen? Afgezien nog van het feit dat bedrijven met minder dan 25 werknemers (die niet aan dat quotum hoeven te voldoen) ook in het register kunnen kijken of een sollicitant 'een vlekje' heeft, en hem/haar dan bij voorbaat al weigeren.

En dan heb ik nog niets gezegd over privacy. Een arbeidsbeperking is vaak ook van medische aard. Dat zijn gegevens waar we officieel (dacht ik) nog steeds zelf over gaan, of we die willen delen tbv mogelijke grotere (of dus juist kleinere!) kansen op de arbeidsmarkt. Die kansvergroting is toch voor de arbeidsbeperkte bedacht, om hen te helpen weer/meer deel te nemen en een fijner leven te krijgen?

Misleiding van Klijnsma, het gaat met name om WSWers en Wajong staat er. Maar dit geldt voor iedereen die ziek wordt, middelbaar- en hoog opgeleid.

Is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen oid tegen het UWV? Ik ben Wajonger en 100% afgekeurd voor het UWV. Toch heb ik gewoon een HBO opleiding afgerond en full-time aan de slag. Nu ik op zoek ben naar een andere baan omdat de huidige niet bevalt, vind ik het toch redelijk angstaanjagend dat mijn mogelijk toekomstige werkgever kan zien dat ik een Wajong heb. Vooral omdat ik van mening ben dat de rede waarom ik een Wajong heb, mij niet belemmerd in mijn werk. Toch weet ik zeker dat een mogelijk aanstaande werkgever hier anders over denkt...

Vrees dat je er zoal bij de voorselectie utvalt. Krojg je geen kans om jezelf te presenteren en-of te overtuigen van je talenten.

Zeer terecht bezorgde Wajonger, leest @ Privacybarometer mee?

Hoe staat het met een eventueel correctierecht in je BSN, gezondheidszorg, nummer?

@5 en @7:

Er is zeker correctierecht. Als je foutief in het register bent opgenomen, kan je verzoeken de registratie ongedaan te maken. Maar als door het UWV en / of gemeente is geoordeeld dat je tot de doelgroep behoort, word je in het register opgenomen. Bezwaar maken is daarbij niet mogelijk. Zie ook deze link bij het UWV. http://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-oude-wajong/detail/werk/wat-is-het-doelgroepregister/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-opname-in-het-doelgroepregister

Overigens kan ik me voorstellen dat je dat in de situatie van @zeerbezorgdeWajong'er niet zomaar accepteert en toch bezwaar maakt tegen opname in het register. Wellicht is het toch mogelijk dat het UWV dan een andere beoordeling maakt.

Een medewerker kan toch zelf bij het UWV een bewijs opvragen dat hij een arbeidsbeperking heeft en dat meenemen naar de potentiele werkgever?

(Bijvoorbeeld een wajong verklaring?).

Waarom deze vanuit privacy oogpunt erg risicovolle oplossing?

Natuurlijk kan je wel bezwaar maken. Dit is hetzelfde als de overheid die zegt dat je niet in beroep kan gaan als je een boete hebt gekregen voor het niet kunnen tonen van je identiteitsbewijs. Dit soort makheid: 'ze zeggen het, dus het kan niet' moet je nooit accepteren.

Bij iedere verwerking van persoonsgegeven zonder toestemming moet worden gekeken of deze de toets van noodzakelijkheid kunnen doorstaan. Omdat deze gegevens vermoed ik kunnen worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens is de voorwaarde dat er ondubbelzinnige toestemming wordt gegeven en ik zie in artikel 21 Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) geen uitzondering hierop. Maw, dit is tegen de wet in en dus onrechtmatig. Adviezen van het CBP dienen te allen tijde kritisch te worden beschouwd, want ze zijn meer dan eens onjuist. Zo ook bij deze regeling.

@Zeer bezorgde wajonger: Ik raad je aan om is contact op te nemen met iemand van Vrijbit of het Platform Bescherming Burgerrechten. Wellicht kunnen zij iets voor je betekenen.

beste zeer bezorgde wajonger en anderen,

Ik zit in dezelfde situatie. Ik heb normaal parttime werk en denk niet dat in mijn voordeel is als een toekomstige werknemer kan zien dat ik in het doelgroepregister sta. Bovendien wil ik dat een werkgever mij aanneemt vanwege mijn toegevoegde waarde voor het bedrijf en niet omdat ik een gratis werknemer ben. Is het niet mogelijk om gezamenlijk bezwaar te maken tegen opname of zichtbaarheid in het doelgroepregister? Ik kan me voorstellen dat er meerdere mensen zijn die hier meer zitten.

Zojuist een bericht hierover geplaatst op het forum van het UWV:

Ik heb onlangs een verzoek ingediend bij het UWV om inzage te krijgen in de bedrijven die mijn status in het discriminatieregister hebben geraadpleegd. Voor het UWV ook wel bekend als 'doelgroepen register'. Het UWV blijkt hier dus niet eens een protocol voor te hebben en heeft mijn verzoek dan ook niet kunnen beantwoorden.

Ik was sprakeloos toen ik in het nieuw las dat ik zonder medeweten in dat register ben geplaatst. Elke zelfstandige kan met een kopie van je paspoort even kijken of je erin staat. Oftewel, je medische status nagaan! Dit zijn niet alleen werkgevers. Dit zijn verzekeraars(!), dit zijn woningverhuurders(!), dit zijn banken(!), dit is iedereen die een kopie van je paspoort in handen heeft gehad.

Weg recht op medisch geheim Als je gaat solliciteren, betekent het dus dat je(potentiële) werkgever, te allen tijde achter je medische status zal komen. Of je nu wilt of niet. Het spijt mij zeer, maar werken in Nederland gaat voor mij dus echt niet meer gebeuren.

Ongecontroleerde discriminatie. Zonder landsgrenzen ...... Hier de link voor het hele artikel: https://perspectief.…

Ongecontroleerde discriminatie. Zonder landsgrenzen Helaas is deze schandpaal niet beperkt tot Nederland. In andere landen wordt in de meeste gevallen een achtergrond-check gedaan voordat iemand in dienst genomen wordt. Vaak werken dat soort onderzoeksbureaus met lokale organisaties in het land van herkomst van de sollicitant. En ook in het buitenland moeten bedrijven aan hun quota's arbeidsbeperkten voldoen. Kan het UWV deze bureaus tegenhouden om onze status na te trekken? Momenteel dus niet. Niemand heeft inzage wie onze status heeft nagetrokken. Ik vraag mij af of UWV de raadplegingen van het register überhaupt opslaat.

Discriminatie gegarandeerd dus. Mogelijk gemaakt door het UWV. Ook wanneer je ziekte voorlopig in remissie is. Er is geen enkele manier om aan werk te komen zonder opgave van je arbeidsbeperking of je verleden daarmee. En de schade kan blijvend zijn want niemand weet waar de data beland.

Het is niet zo moeilijk om met een paar robots alle mogelijke BSN-nummers na te gaan en een tweede register aan te leggen waar UWV geen controle over heeft. Uw medische status op straat dus. Dat kan de overheid nog eens duur komen te staan. Honderdduizenden nieuwe BSN-nummers aanmaken voor gedupeerden.

..Het is natuurlijk nonsens van Staatssecretaris Klijnsma dat de quota registratie van bedrijven zwaarder weegt dan ons recht op medische privacy en kansen voor werk. Er hadden talloze andere oplossingen bedacht kunnen worden. Waarom niet het UWV zelf laten berekenen hoeveel mensen uit de doelgroep per bedrijf werkzaam zijn? Zo moeilijk kan het toch echt niet zijn. Het register lijkt eerder ingezet als een pressie middel "Nu aan het werk of anders aan de schandpaal". Wij komen echt niet makkelijker aan werk door een stempel aan ons Burger Service Nummer.

In strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens Ondanks dat het feit dat Klijnsma claimt goedkeuring te hebben van het CPB, is het in strijd met artikel 17 en 21 WBP, die zij aanhaalden in acht te nemen. Ik zal uitleggen waarom. Het lijkt inderdaad dat volgens onze wet,"werkgevers die te hunne behoeve werkzaam zijn" deze gegevens mogen werwerken. Echter gaat het gaat hier om formele werkgevers van de betreffende betrokkene. Niet 1,5 millioen bedrijven en potentiële werkgevers! Bovendien gaat het in deze wet hier enkel om "verwerken" van medische gegevens, dat is verboden door derden. Er wordt nog niet eens gesproken over het ongevraagd raadplegen van iemands medische status. Een kind kan nog bedenken dat dit niet is toegestaan! ..

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Deel deze pagina via:

Help mee!

LogoHelp mee om de immense archieven van de Nederlandse inlichtingen­diensten te redden. Vraag dossiers op in het belang van onze veiligheid, democratische controle op de diensten, burgerrechten en kennis over de betrokkenheid van de inlichtingendiensten.

laatste reacties:

De vijf grootste misverstanden over het sleepwet-referendum

Ludovicus: Paranoïde onzin van verwende kinderen die willen voorkomen dat ze ooit op hun gedrag kunnen worden aangesproken....
NeonGen: Ja bijzonder heh. Als de regering iets wil dan is het zo gebeurt....
Louisa: Ben het met de vorige 3 reacties volkomen eens ! Valt het u trouwens op dat dit soort wetgeving altijd razendsnel door de beide Kamers der Staten-Generaal wordt gejaagd ?
David J: De wetgeving is absoluut niet zonder risico. Het politieke toneel kan in een kort tijdsbestek 180 graden omslaan (kijk bijvoorbeeld naar de VS), en dan kunnen dergelijke wetten grote gevolgen hebben voor het functioneren van de rechtsstaat....

De sleepwet: niet effectief, intimiderend en onrechtmatig

David J: De wetgeving is absoluut niet zonder risico. Het politieke toneel kan in een kort tijdsbestek 180 graden omslaan (kijk bijvoorbeeld naar de VS), en dan kunnen dergelijke wetten grote gevolgen hebben voor het functioneren van de rechtsstaat....
A. Noniem: E. Petit Je hebt geen idee waar je over praat, jij twittert blijkbaar over je porno voorkeuren, over het googlen naar oplossingen voor je aambeien, vindt het niet erg als je werkgever weet wat je over hem te vertellen hebt in een privégesprek, en hebt absoluut nog nooit online (tevens in een privé chat) je mening over welke overheid waar dan ook ter wereld gedeeld....
R. Gellman: ABSOLUUT TEGEN. WAAROM DAT LIJKT MIJ NOG AL DUIDELIJK....

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

MetRechtOpMedischePrivacy: ..Het is natuurlijk nonsens van Staatssecretaris Klijnsma dat de quota registratie van bedrijven zwaarder weegt dan ons recht op medische privacy en kansen voor werk....
MetRechtOpMedischePrivacy: Ongecontroleerde discriminatie. Zonder landsgrenzen Helaas is deze schandpaal niet beperkt tot Nederland....
MetRechtOpMedischePrivacy: Zojuist een bericht hierover geplaatst op het forum van het UWV: Ik heb onlangs een verzoek ingediend bij het UWV om inzage te krijgen in de bedrijven die mijn status in het discriminatieregister hebben geraadpleegd....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.055 seconden