Nieuws over wet

27 mei 2015

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid door Eerste Kamer aangenomen

Het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken en het uitbreiden van de boetebevoegdheid voor het College Bescherming Persoons­gegevens (CBP) is door de Eerste Kamer op 26 mei 2015 unaniem aangenomen. Het CBP gaat 'richtsnoeren' opstellen voor bedrijven om de meldplicht concrete invulling te geven. De Eerste Kamer had nog wel vragen over de criteria voor het melden. In de wet staat daar nu over dat er gemeld moet worden bij "een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door hem worden verwerkt". De Ee...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

18 mei 2015

Eerste Kamer zet rem op wetsvoorstel elektronisch patiëntendossier

De Eerste Kamer heeft zoveel fundamentele vragen over het wetsvoorstel voor elektronische patiëntendossiers, dat minister Schippers (VVD) niet in staat is deze op tijd te beantwoorden. Door dit uitstel is de kans groot dat behandeling pas na de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer plaatsvindt. Gezien de aard van de vragen is het maar de vraag of dit wetsvoorstel sowieso door de Eerste Kamer komt. Het wetsvoorstel (memorie van toelichting) riep in de Eerste Kamer vanaf het begin al veel vragen op. Om die reden organiseerde de Kamer op 13 april een bijeenkomst met deskundigen uit de sector. Het wetsvoorstel geeft kaders voor alle Elektronische Patië...meer >>>

Nieuws & opinie

13 mei 2015

NOODZAAK MASSAAL AFLUISTEREN INTERNET NIET AANGETOOND

Toezichthouder: niet zomaar ruimere bevoegdheden voor AIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is er niet van overtuigd dat de bevoegdheden voor de AIVD en de MIVD moeten worden uitgebreid. De toezichthouder vindt dat het kabinet op dit moment de noodzaak daarvan niet heeft aangetoond. Dinsdag 19 mei gaat de Tweede Kamer hierover met het CTIVD in gesprek.  Voordat er over nieuwe bevoegdheden wordt gesproken, moet volgens de CTIVD eerst hard worden gemaakt dat de huidige middelen tekort schieten. Tot op heden heeft minister van Binne...meer >>>

 

 

 

De stand van de privacy barometer

CDA is grootste bedreiging.

Van alle partijen trekt het CDA zich het minste van de privacy aan. Het CDA ziet zelfs niets in een betere privacy wetgeving. Maar ook de VVD scoort slecht. Waar deze partij vorig jaar nog in de middenmoot scoorde, staan ze nu net achter de SGP als derde privacybedreiger... meer >>>

10-02-15

Grootschalig internet afluisteren

PvdA en VVD zijn het er in grote lijnen mee eens dat de AIVD grootschalig het internet moet kunnen afluisteren. Minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis-Plasschaert (VVD) sturen in april een wetsvoorstel hierover naar de Raad van State... meer >>>

Nieuwsbrief

Privacy Barometer brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u hier aan voor deze nieuwsbrief:  
Uw gegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld, tenzij dat wettelijk vereist wordt. Het emailadres wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

Persberichten
Wilt u onze persberichten ontvangen, meldt u zich hier dan aan:
 

of volg ons via

Panopticon

panopticon Bekijk de informatieve docu­mentaire over privacy.

Deel deze pagina via:

  • Twitter
  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • Nujij
  • Email

Leeswijzer

Op deze site vindt u informatie over hoe politieke partijen denken over de privacy van de burger. De mening van partijen over proefballonnen,  voor­stellen en wetten die de privacy raken is samengevat in de barometer. Deze informatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om bij verkiezingen uw stem te bepalen. De barometer wordt regel­matig bijgewerkt.

Alle privacy wetten

Klik hier om direct naar het overzicht van alle wetten en voorstellen te gaan die een impact op privacy hebben.

Citizen Four

CitizenFourVanaf donderdag 28 mei in de bioscoop. De documentaire over Edward Snowden. Bekijk hier de trailer.

Kijk ook eens bij

Bits of Freedom Platform Bescherming Burgerrechten
Privacy First Big Brother Awards
Sargasso Vrijbit
Wij Vertrouwen slimme energiemeters niet Koepel van DBC-vrije praktijken

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.027 seconden