Nieuws & opinie

24 maart 2015

Friese gemeenten vragen alleen toestemming als het antwoord ja is

De gemeenten in de provincie Friesland vragen burgers slechts om toestemming voor het gebruik van hun gegevens als het antwoord waarschijnlijk 'ja' is. Dat blijkt uit onderzoek van journalist Ingrid van Damme. Voor mensen die nee willen zeggen, vinden de gemeenten het voldoende om hen in kennis te stellen dat hun gegevens gebruikt worden. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mag dat laatste alleen in uitzonderingssituaties. De gemeenten in Friesland hebben gezamenlijk beleid opgesteld over de omgang met persoonsgegevens. Door de decentralisatie van de maatscha...meer >>>

Nieuws & opinie

22 maart 2015

Politie achteloos met privacy

De politie is niet zorgvuldig genoeg met de persoonsgegevens die het tijdens de uitvoering van haar taken verzamelt. Dat blijkt uit een vorig jaar gehouden evaluatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar de Tweede Kamer pas komende week over praat. De minister en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) willen dat de politie zich aan de regels gaat houden. Tegelijkertijd wil de minister de wet moderniseren. Volgens het evaluatierapport is de politie onvoldoende ‘in control’ als het gaat om de omgang met politiegegevens. Politiegegevens zijn gegevens van verdachten, maa...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

19 maart 2015

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid CBP met instemming in Eerste Kamer ontvangen

Het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken en het uitbreiden van de boetebevoegdheid voor het College Bescherming Persoons­gegevens (CBP) is door de Eerste Kamer met instemming ontvangen. Alleen de SP heeft gemengde gevoelens omdat het al tien jaar geleden is dat de Tweede Kamer in een motie om een meldplicht datalekken vroeg. De Eerste Kamer heeft nog wel vragen, maar geen daarvan lijkt van belemmerende aard. Zo vragen de VVD en het CDA hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot de komende privacyregels uit Europa. Ook vragen deze fracties samen met de PvdA om een verdere toelichting wanneer de meldplicht nu wel of juist niet van toepassing is, met name...meer >>>

 

 

 

Ga direct naar de Eerste Kamer

Verkiezingen 2015

 
 
 
 
 

De stand van de privacy barometer

CDA is grootste bedreiging.

Van alle partijen trekt het CDA zich het minste van de privacy aan. Het CDA ziet zelfs niets in een betere privacy wetgeving. Maar ook de VVD scoort slecht. Waar deze partij vorig jaar nog in de middenmoot scoorde, staan ze nu net achter de SGP als derde privacybedreiger... meer >>>

03-02-15

Versoepeling cookiewet

Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met aanpassing van de cookiewet (toelichting). Het is nu in minder gevallen noodzakelijk om toestemming van bezoekers te vragen voordat een website een cookie mag plaatsen. Voor cookies die een minde... meer >>>

Nieuwsbrief

Privacy Barometer brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u hier aan voor deze nieuwsbrief:  
Uw gegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld, tenzij dat wettelijk vereist wordt. Het emailadres wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

Persberichten
Wilt u onze persberichten ontvangen, meldt u zich hier dan aan:
 

of volg ons via

Panopticon

panopticon Bekijk de informatieve docu­mentaire over privacy.

Deel deze pagina via:

  • Twitter
  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • Nujij
  • Email

Leeswijzer

Op deze site vindt u informatie over hoe politieke partijen denken over de privacy van de burger. De mening van partijen over proefballonnen,  voor­stellen en wetten die de privacy raken is samengevat in de barometer. Deze informatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om bij verkiezingen uw stem te bepalen. De barometer wordt regel­matig bijgewerkt.

Alle privacy wetten

Klik hier om direct naar het overzicht van alle wetten en voorstellen te gaan die een impact op privacy hebben.

Gaat u stemmen op 18 maart?

Resultaat

Ja, met name voor de Eerste Kamer (27%)
Ja, met name voor de provincie (9%)
Ja, beiden zijn van belang (46%)
Nee, deze verkiezingen zijn niet belangrijk (1%)
Nee, ik heb geen vertrouwen meer in de politiek (11%)
Ik weet het nog niet (6%)

aantal stemmers: 488

Kijk ook eens bij

Bits of Freedom Platform Bescherming Burgerrechten
Privacy First Big Brother Awards
Sargasso Vrijbit
Wij Vertrouwen slimme energiemeters niet Koepel van DBC-vrije praktijken

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.036 seconden